Wilhelm Von Humboldt

Wilhelm Von Humboldt

* 22. června 1767
† 08. dubna 1835

Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt byl německý učenec, pedagog a politik.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Je to zvláštní věc v živobytí, když ani na štěstí ani na neštěstí nemyslíme, než jenom na přísné, sebe nešetřící konání povinností, že štěstí i při namáhavém a rozkoší se odříkajícím způsobě života samo sebou se dostaví.
    Co jest stát než souhrn lidských činných a trpných sil?
    Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě.
    Přátelství i láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.