Thomas Mann

Thomas Mann

* 06. června 1875
† 12. srpna 1955

Paul Thomas Mann byl německý spisovatel, filantrop a esejista první poloviny 20. století. V roce 1929 získal Nobelovu cenu za literaturu.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Pochvala je hrozně odporná strava. Chutná sice dobře, ale člověk se jí velmi rychle přejídá.
  Talent je, když si něco znesnadníme - zase dovedeme rozeznat, jak si to usnadnit.
  Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých.
  Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.
  Všechno velké, co tu kdy bylo, bylo tu vždy jaksi navzdory tomu.
  Na skeptikovi je pozitivní, že všechno je možné.
  Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni.
  Krása nikdy není dokonalá, a svádí proto k ješitnosti...
  Ironie bývá snahou udělat z nouze ctnost.
  Minulost jest strašlivá a přítomnost mocná, neboť bije do očí. Ale není pochyby o tom, že nejsvěžejší je budoucnost, a to utěšuje sličné srdce toho, komu jest přislíbena.
  Knihy jsou nádobami ducha.
  Nemoc mívá zpočátku jen těžce rozeznatelné příznaky, ale dá se léčit. Když už příznaky pozná každý hlupák, bývá na léčení pozdě.
  Dějiny jsou to, co se událo a co se stále a znovu děje.
  Krása a vědění bývají ve světě jen zřídkakdy spojeny.
  Ta dáma vděčí za svůj dobrý vzhled svému otci. Je plastickým chirurgem.
  Myšlenková hloubka se má usmívat. Čím větší hlupák, tím větší kakabus.
  Citliví lidé bývají výrazní, neboť výraz odpovídá potřebě citu uplatňovati se, a ten se projevuje nezastřeně a jasně...
  Lidé, kteří příliš žijí, netvoří.
  Půvab a krása by měly býti veskrze půvabné a krásné, masivní, ze vzácného materiálu, a nikoli slizem a neřádem vyplněné.
  Zármutek můžeme nést sami. Ale abychom se dovedli těšit z radosti, musíme se o ni s někým podělit.
  1 2 »