Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

* 26. července 1875
† 06. června 1961

Carl Gustav Jung byl švýcarský psycholog a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie.
( Wikiquote )

 • Citáty | Wotan
 • Když seženete dohromady sto nejinteligentnějších lidí na světě a necháte je spolu, jsou jen stupidní chátra? Deset tisíc lidí má kolektivní inteligenci aligátora.
  Všechna náboženství jsou terapiemi bolestí a poruch duše.
  Jednoduchost je tím nejtěžším.
  Nic nelze obětovat provždy. Vše se později opět vrací ve změněné podobě.
  Ve středověké alchymii máme dávno hledaný spojující článek mezi gnozí a procesy kolektivního nevědomí.
  Smrt totiž, viděno psychologicky správně, není koncem, nýbrž cílem, a proto, jakmile je překročeno poledne života, začíná žití ke smrti.
  Vše, co se v daném okamžiku narodí nebo vznikne, má vlastnosti tohoto okamžiku.
  Chudému člověku nepomůžeme tím, že mu vtiskneme do ruky větší nebo menší almužnu, i když po tom sám touží. Mnohem lépe mu pomůžeme, jestliže mu ukážeme cestu, jak se může prací od své nouze natrvalo osvobodit.
  Věda je sice nikoli dokonalým, přesto však nedocenitelným, svrchovaným nástrojem, který působí zlo jen tehdy, jestliže chce být samoúčelem.
  Intuice je jednou ze čtyřech základních funkcí lidské mysli (ty další jsou myšlení, pocity a smyslové vnímání).
  Kniha I-ťing nespočívá na principu kauzality, nýbrž na dosud neznámém principu, který jsem pracovně nazval princip synchronicity.
  Jestliže zvrácený člověk používá správných prostředků, pak správný prostředek působí zvráceně.
  Richard Wilhelm dosáhl mistrovství, jaké si osvojí jen ten, kdo svůj obor překoná.
  Člověk již nemá žádnou bázeň boží a domnívá se, že vše je ponecháno lidské úvaze.
  Věda je nástrojem západního ducha a lze s ní otevřít více dveří než prázdnýma rukama.
  Větší duch nese známky ženskosti, je obdařen schopností přijímat a oplodňovat se, přetvářet cizí do známé podoby.
  (O Richardu Wilhelmovi)
  Teprve až najdeme smysl ve zdánlivém nesmyslu, můžeme bezcenné oddělit od cenného.
  Světlo čínské moudrosti svítí jen ve tmách, nikoli ve světle elektrických reflektorů evropského divadla vědomí a vůle.
  Zdá se jako by čas nebyl ničím abstraktním, ale naopak konkrétním kontinuem.
  V zásadě žádné neřešitelné problémy neexistují.
  1 2 »