Moudrost - Citáty o moudrosti stránka č.6

Sbírka citátů o moudrosti...

 • Moudrost - Citáty o moudrosti stránka č.6
  • William James
   Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost.
  • Nedávej rady! Moudrý je nemá zapotřebí a hloupý je neocení.
   Walter Sacher
  • Johannes Kepler
   Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
  • Škoda, že politické utopie nenaleznou uskutečnění. I ti nejotrlejší by pochopili, proč se jich moudří obávali.
   Josef Fousek
  • Honoré de Balzac
   Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.
  • Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora k Moudrosti pro radu.
   Karel Havlíček Borovský
  • Josef Fousek
   Po úzké lávce dva silní neprojdou. Na to, aby jeden z nich počkal, musí být moudří oba. Jeden nestačí.
  • Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.
   John Ruskin
  • George Bernard Shaw
   Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.
  • Nedůvěra je moudrost hlupáků.
   George Bernard Shaw
  • Francis Bacon
   Moudrý muž vytvoří více příležitostí, než nalezne.
  • Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.
   George Bernard Shaw
  • Edmund Burke
   Jedinec je pošetilý, lidstvo moudré.
  • Pokora je vlastnost, která se trvale nachází hluboko v moudrosti.
   Matthieu Ricard
  • Anna Jameson
   Jediné soutěžení pro moudrého člověka je pouze sám se sebou.
  • Ticho je velká sestra moudrosti.
   Charlie Chan
  • Charlie Chan
   Trpělivost, velká sestra moudrosti.
  • Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.
   Lev Nikolajevič Tolstoj
  • Jimi Hendrix
   Znalosti mluví, ale moudrost naslouchá.
  • Jeden můj pradávný předek jednou řekl: "Ani moudrý muž nemůže pochopit hloubku úsměvu ženy."
   Charlie Chan
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »