Moudrost - Citáty o moudrosti stránka č.5

Sbírka citátů o moudrosti...

 • Moudrost - Citáty o moudrosti stránka č.5
  • H.P. Blavatská
   Buď pokorný, chceš-li dosáhnouti moudrosti: Buď ještě pokornější, když jsi moudrost ovládl.
   H.P. Blavatská Hlas ticha
  • Pravá moudrost se obvykle projevuje skromností a mlčením.
   Napoleon Hill
  • Niccolo Machiavelli
   Moudrý volí vždycky střední cestu: radí se jen s úzkým kruhem vyvolenců, a to ještě jen tehdy, kdy on sám chce.
  • Kdo sám není moudrý, nedá na dobré rady.
   Niccolo Machiavelli
  • Moliére
   Hlupák, který nemluví, se nijak neliší od mudrce, který mlčí.
  • Moudřejší nemají ustupovat vždycky.
   Elbert Hubbard
  • Aischylos
   Moudrý je, kdo zná potřebné věci, nikoli mnoho věcí.
  • Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.
   Baruch Spinoza
  • Thomas Huxley
   Jediný lék na utrpení, zločin, a všechny ostatní strasti lidstva, je moudrost.
  • Ve všech lidských skutcích patří přednost moudrosti a vědění.
   Prótagorás
  • Seneca
   Není možno milovat a být moudrým.
  • Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci.
   Aristippos z Kyrény
  • Seneca
   Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
  • Milující srdce obsahuje největší moudrost.
   Charles Dickens
  • Pythagoras
   Moudrý člověk by měl být připraven na vše, co neleží v dosahu jeho kontroly.
  • Silou, zdí i štítem moudrého je rozvážnost.
   Menandros
  • Bertolt Brecht
   Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.
  • Humor je deštník moudrých.
   Erich Kästner
  • Anatole France
   Ironie je pestrost úvahy a hra moudrosti.
  • Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti.
   Giacomo Casanova
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »