rok 1623

Citáty a výročí pro 1623

 • rok 1623 | Citáty | Narození | Zemřelí
  • Galileo Galilei
   Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
   Galileo Galilei Prubíř
 • Události roku 1623. Co se stalo v roce 1623.
 • Žádné zaznamenané události pro rok 1623.
 • V roce 1623 zemřeli
 • Žádné zaznamenané úmrtí pro rok 1623.