Soucit - Citáty o soucitu

Soucit v citátech, citáty o soucitu.

 • Soucit - Citáty o soucitu
  • Christian Friedrich Hebbel
   Příroda obdařila mnohé talentem pro soucit a několika pro radost.
  • Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze s přesvědčením tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrým člověkem.
   Arthur Schopenhauer
  • Albert Schweitzer
   Účelem lidského života je sloužit a ukázat soucit a vůli pomáhat druhým.
  • Účelem lidského života je sloužit a ukázat soucit a vůli pomáhat druhým.
   Albert Schweitzer
  • Amartya Sen
   Jestliže se vám z představy cizího utrpení dělá špatně, jde o případ soucitu. Mohli bychom říct, že projevy soucitu jsou v jednom důležitém ohledu egoistické, neboť pokud člověka těší potěšení jiných a bolí ho jejich bolest, může úsilí o vlastní prospěch vést k soucitnému jednání.
  • Soucit je nesnesitelný.
   Jane Austen Pýcha a předsudek
   Jane Austen
  • Anthony Hopkins
   Mám spoustu soucitu, ale neztrácím čas s lidmi.
  • Nemůžete změnit režim na základě soucitu.
   Nadine Gordimerová
  • Friedrich Nietzsche
   Kdo mezi dobrými žije, toho soucit učí lhát.
  • Vědění, jak máme hloubat o lidstvu, vede jenom ke dvěma výsledkům – k soucitu nebo opovržení.
   Edward Bulwer-Lytton
  • Ashley Lippertová
   Soucit vás brzdí, soucit potlačuje náladu ještě víc.
   Ashley Lippertová Aladinův princip
  • Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.
   Jean Paul
  • Franz Schubert
   Proč nás Bůh obdařuje soucitem?
  • Po soucitu často následuje láska
   Anne Franková
  • John Wyndham
   Humor a soucit jsou nejvýznamnější z lidských vynálezů, ale nezakořenily ještě dost pevně.
  • Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
   Dalajláma
  • Dalajláma
   Láska a soucit jsou nutností, nikoli luxusem. Bez nich lidstvo nemůže přežít.
  • Nestačí být soucitný, musíme jednat.
   Dalajláma
  • Dalajláma
   Soucit přirozeně vytváří pozitivní atmosféru a v důsledku toho se cítíte klidně a spokojeně.
  • Soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi?
   George Orwell
  • 1 2 »