Jiří Voskovec
Jiří Voskovec
* 19. června 1905
† 01. července 1981

Jiří Voskovec, vlastním jménem Jiří Wachsmann, byl český herec, spisovatel, dramatik a textař nerozlučně spojený s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem.
( Wikiquote )

 • Citát č.3288 od Jiří Voskovec

 • Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.

 • Podobné citáty
  • James Monroe
   Národní čest je národní majetek nejvyšší hodnoty.
   James Monroe První inaugurační projev
  • V určitých kruzích se čestnost rovná hlouposti.
   Adolf Hitler Mein Kampf
   Adolf Hitler
  • Herbert Hoover
   Čest není výhradním vlastnictvím žádné politické strany.
  • Bože můj, bdi nade mnou, abych vždy byla počestným člověkem, nikoliv však počestnou ženou.
   Ninon de l’Enclos
  • Benjamin Disraeli
   Neexistuje žádný čin zrady, kterého by politická strana nebyla schopná; protože v politice neexistuje žádná čest.
  • Mnozí mají čest teprve tehdy, když jim na ni někdo sáhne.
   František Vymazal
  • Marcus Fabius Quintilianus
   Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
  • Co se sluší, je čestné, a co je čestné, to se sluší.
   Marcus Tullius Cicero
  • Quintus Ennius
   Neplaťte čest slzami, neoslavujte pohřby pláčem, život pokračuje v našich srdcích a skrze naše ústa.
  • Chci být čestná a zjišťuji, že s tím se dostanu mnohem dál.
   Anne Franková
  • John Dryden
   Čest je prázdnou bublinou.
  • Čestná smrt je v našich rukách, život bez cti je dar přírody.
   Leonidas I.
  • Friedrich Nietzsche
   Žena málo se vyzná ve věcech cti.
  • Hájit svou čest je bezectné.
   Ladislav Klíma
  • Epikúros
   Lépe se ctí někoho ztratit, než hanbou získat.
  • Vždycky jsem si myslel, že je věcí cti každého šachisty, aby si zasloužil úsměv štěsteny.
   Michail Tal
  • Francesco Petrarca
   Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
  • Čest je pouze jedna, čest muže a člověka...
   Julius Zeyer
  • Julius Zeyer
   Co je mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.
  • Lidé žijí spokojeně a klidně, dokud jim nikdo nesahá na majetek, na jejich ženy a čest.
   Niccolo Machiavelli