Stanislav Komenda
Stanislav Komenda
* 07. května 1936
† 17. února 2009

Prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. byl český vědec, pedagog a aforista.
( )

 • Citát č.12056 od Stanislav Komenda

 • Opravdové poznání je školou skromnosti.

 • Podobné citáty
  • Fernandel
   Mám skvělou paměť. Škoda jen, že krátkou.
  • Kdysi se cestovalo tam, kde bylo možno něco pěkného vidět. Dnes se cestuje tam, kde se dá zaparkovat.
   Fernandel
  • Jan Werich
   Dneska se dá mládí zachovat až do vysokýho stáří.
   Jan Werich Balada z hadrů
  • Bohatý je ten, kdo má vždy o nějaký groš více než potřebuje.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Nebezpečí zrušuje rozdíly stavů, bezpečí je opět obnovuje.
  • Kdyby byla svobodná vůle, kdo by přišel na tento svět, kdo by z něho odešel?
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Dolů ti pomůže ledakdo, ale nahoru!
  • Hloupost se tlačí do předu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdo chce vítěziti jenom morálně?
  • Kdo se zabývá jazykem, nemívá kdy zabývati se otázkou jazykovou.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Kdo chce čísti jazyky slovanské, musí u nás znáti napřed – německy. (Masaryk).
  • Nejzbytečnější knihy jsou brusy: nikdo se z nich ničemu nenaučil.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Gymnasium je překládací ústav, který nic nepřeloží.
  • Jaký rozdíl je v tom, jak posuzujeme sebe a jak jiné.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Každému člověku je souzena hlavní trefa, jenom že se jí mnohý nedočká.
  • Řeka dělí divochy a spojuje kulturní národy.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Sklepníkovi je nejhodnějším ten, kdo dá největší zpropitné; kdo nedá nic, je darebák anebo blázen.
  • Velikost jednoho bývá maličkostí tisíců.
   František Vymazal
  • František Vymazal
   Peníze daruj, ale nepůjčuj. Dar ti spůsobí nevděčníka, půjčka nepřítele.
  • Ku každému divotvornému lékaři se lidé hrnou.
   František Vymazal