Petr Fiala

Životopis Petr Fiala

* 01. září 1964

Petr Fiala je český politik a od roku 2021 předseda vlády České republiky.
( Twitter.com )

  • Peter Fiala je český politik, člen ODS, který se narodil v roce 1961. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Brně a poté pokračoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích pracoval jako programátor a později jako ředitel v soukromé firmě.

    V roce 1998 vstoupil do politiky a stal se poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V letech 2004 až 2006 zastával pozici státního tajemníka Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2006 byl zvolen senátorem za obvod č. 54 - Brno-město. V letech 2007 až 2010 působil jako místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

    Peter Fiala se také aktivně angažuje v mezinárodních organizacích. V letech 2007 až 2010 byl členem Výboru regionů Evropské unie. V roce 2010 se stal předsedou delegace Senátu Parlamentu České republiky při Parlamentním shromáždění NATO.

    Peter Fiala je také autorem několika knih o politice a ekonomii. Mezi jeho nejznámější citáty patří: "Politika by měla být službou občanům, nikoli sobě samým.", který byl vysloven v roce 2018.