Jan Ingenhousz

Životopis Jan Ingenhousz

* 08. prosince 1730
† 07. září 1799

Jan Ingenhousz nebo Ingen-Housz byl nizozemský fyziolog a botanik, objevitel fotosyntézy.
( Wikipedia )

 • V létě 1779 provedl holandský lékař Jan Ingenhousz pečlivě připravenou sérii asi 500 experimentů na venkovském sídle poblíž Londýna. Jejich výsledky popsal v práci Pokusy s rostlinami. V době, kdy byl proces definitivně pojmenován, si už nikdo nepamatoval objevitelovo jméno, ale v posledních letech se opět vynořuje z hlubin zapomnění. Oprávněně, neboť Ingenhousz nebyl jen nadaný experimentátor, talentovaný lékař a produktivní badatel v chemii a fyzice, ale také kritický výzkumník a cestovatel znalý mnoha jazyků.

  Jan Ingenhousz se narodil V Bredě poblíž současné hranice mezi Belgií a Holandskem. Jako katolík neměl přístup na protestantské univerzity ve své rodné zemi a musel studovat medicínu za hranicemi, V Lovani. Po dokončení studia absolvoval kurzy gynekologie, fyziologie, zemědělství, chemie a farmakologie v Paříži, Leidenu a Edinburghu. Po smrti svého otce opustil zavedenou lékařskou praxi v Bredě a přijal pozvání Johna Pringlea do Anglie. Pringle byl oslavovaným autorem díla Choroby v armádě a lékařem krále Jiřího III. Talentovaného Ingenhousze znal z dob, které strávil na kontinentu s britskou armádou. Představil svého chráněnce vědecké i politické elitě Londýna. Jednou z těchto osobností byl i Benjamin Franklin, z něhož se stal Ingenhouszův přítel a vědecký partner.

  V roce 1766 se Ingenhousz angažoval v kampani za očkování obyvatelstva živým virem proti pravým neštovicím. Byla to jedna z prvních úspěšných preventivních kampaní v medicíně. I když vyvolala značný odpor (převážně v náboženských kruzích), těšila se značně pozornosti vzdělaných vrstev v celé Evropě. Císařovna Marie Terezie pozvala Ingenhousze do Vídně, aby léčil její rodinu.

  Léčba byla úspěšná a císařovna jmenovala Ingenhousze královským lékařem s doživotním ročním důchodem. Stal se bohatým a nezávislým a začal cestovat po celé Evropě. Pobýval v Londýně, Paříži a Vídni a setkával se s intelektuály, politiky a přírodovědci. Strávil mnoho času ve wiltshirském sídle hraběte ze Shelburnu Bowood House, kde měl laboratoř Joseph Priestley, který zde v roce 1774 objevil kyslík. Ingenhousz byl v roce 1779 zvolen členem Královské společnosti, ale pozvání od mnoha dalších společností odmítal, a dokonce odmítl císařskou žádost, aby se ujal vedení všech univerzit a knihoven v Rakousku. Jeho neúnavná cesta za spolehlivými znalostmi ho dovedla k intenzivní kritice mastičkáře Antona Mesmera, díky které byl tento vynálezce „živočišného magnetismu“ vyhnán z Vídně.

  Soukromý život rostlin

  Ingenhouszovi se povedlo vylepšit eudiometr, přístroj k měření „kvality vzduchu“, který vymyslel Joseph Priestley a zdokonalil abbé Fontana, jeden z Ingenhouszových kolegů. Zmíněné zařízení umožnilo Ingenhouszovi studovat produkci plynů u rostlin. Pochopil podstatu tohoto rostlinného mechanismu, což ukazuje podtitul jeho knihy z roku 1779 "objevování obrovské síly čištění vzduchu na slunci a znečišťování ve stínu a v noci". Vyjádřeno současnou terminologií: "rostliny vytvářejí uhlovodíky z vodíku a uhlíku, jež získávají z vody a oxidu uhličitého". Energii k tomuto procesu jim poskytuje slunce, zachytávají světlo molekulami zeleného barviva zvanými chlorofyl. Odpadním produktem je kyslík, životodárný plyn pro všechny živočichy včetně nás. Na základě pečlivého pozorování odstranil Ingenhousz všechny nevýznamné vlivy a popsal, že jen zelené části produkují „deflogistikovaný vzduch“ (kyslík). Porovnáním plynů produkovaných rostlinami umístěnými na Slunci, ve stínu nebo blízko kamen dokázal, že rostliny „vylepšují vzduch“ pomocí slunečního světla, nikoli tepla. Dokázal také, že „poškozují“ vzduch tvorbou „vázaného vzduchu“ (oxidu uhličitého) stejně jako ostatní organismy. Tuto skutečnost mohl nejlépe pozorovat ve tmě, kdy produkce kyslíku nepřevažuje nad produkcí oxidu uhličitého.

  Publikování zmíněného objevu na podzim roku 1779 zahájilo vleklý spor s Josephem Priestleym, Jeanem Senebierem a Willemem Van Barneveldem, kteří popírali Ingenhouszovo prvenství a tvrdili, že tento proces objevili oni. Nicméně Ingenhousz se raději plně věnoval výzkumu a jeho aplikacím (v čemž ho plně podporoval jeho přítel Benjamin Franklin) než nekonečným polemikám. Snažil se zdůraznit klíčovou roli rostlin při regulaci prostředí na zemi. Světlo bylo podle něj zodpovědné za „rostlinnou ekonomiku“ a řídilo světový ekosystém. Experimentoval se zlepšováním růstu rostlin, což přímo souviselo s potřebami zemědělství. Když byla v Londýně roku 1793 založena Zemědělská rada, stal se jejím čestným členem. V roce 1789, deset let po svém zásadním objevu, přeformuloval popis vazby mezi světlem, rostlinami a atmosférou za použití nového Lavoisierova chemického názvosloví. V těchto formulacích se objevil kyslík, oxid uhličitý a vodík.

  Ingenhousz se zabýval i mnoha dalšími výzkumy. V roce 1785 popsal použití krycího sklíčka u mikroskopu a náhodný pohyb částic v roztoku, který dnes známe jako Brownův pohyb. Dále se zabýval elektrickými vodiči, pistolemi a jinými zbraněmi, hromosvody, střelným prachem, magnetismem, vlastnostmi kovů nebo plynovými lampami. Také jej velmi zajímalo využití nových objevů V lékařství: popsal první použití elektrošoků k léčení psychických chorob a sestrojil přístroj na inhalaci kyslíku, čímž přispěl k vývoji plicní medicíny Thomase Beddoese.

  V červenci 1789 uprchl z Paříže do Londýna, aby unikl revoluci ve Francii. Vinou špatné politické situace v Evropě se až do konce života nemohl vrátit za svou ženou do Vídně. V posledních letech se snažil dokončit mnoho naplánovaných experimentů a článků. Jedním z posledních projevů jeho vědeckého přístupu k medicíně byla korespondence s Edwardem Jennerem, který chtěl nově očkovat kravskými neštovicemi místo pravými. Tato technika vypadala slibně, ale Ingenhousz se obával, že by mohlo být nebezpečné ji začít používat bez dostatečných důkazů. Zemřel v Bowood House v roce 1799. Je pohřben na neznámém místě v kostele v Calne.