Marie Terezie

Marie Terezie citáty

* 16. května 1717 - † 29. listopadu 1780

Terezie, Marie

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, z rodu Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou.


Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány.
Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.
Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.
(Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775)
Jsem dobrá Maďarka. Mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu.