Marie Terezie

Marie Terezie

* 16. května 1717
† 29. listopadu 1780

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, z rodu Habsburků byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou.
( Wikiquote )

Citáty z knih

  • Citáty
  • Vše se musí vsadit do hry a třeba i obětovat, aby byly Čechy pro mne zachovány.
    Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.
    Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.
    (Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775)
    Jsem dobrá Maďarka. Mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu.