Trest - Citáty o trestu

Trest, citáty o trestu bez trestu.

 • Trest - Citáty o trestu
  • Khaled Hosseini
   Jak bych mohl ze všech lidí trestat někoho za jeho minulost?
  • Trestejte nejen zrádce, ale i lhostejné; potrestat každého, kdo se v Republice chová pasivně a nic pro to nedělá.
   Louis Antoine de Saint-Just
  • Milan Kundera
   Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
  • Smrt považujeme za největší trest, protože má trvalý následek.
   Roger J. Morneau Cesta do nadpřirozeného světa
   Roger J. Morneau
  • František Vymazal
   Největším trestem nejednomu redaktoru by bylo, kdyby musil všemu rozumět, co je v jeho listu obsaženo.
  • Nechť trest odpovídá trestnému činu.
   Marcus Tullius Cicero
  • Michel de Montaigne
   Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.
  • Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
   Karel Čapek Bílá nemoc
   Karel Čapek
  • Konrad Celtis
   Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.
  • Tělesných trestů užívejme jen pro krádež, vzpouru a tvrdošijné zapírání spáchaného zla.
   Friedrich Eberhard von Rochow
  • Karol Irzykowski
   Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.
  • Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...
   Miroslav Plzák
  • Hérodotos
   Za velká provinění existují velké tresty od bohů.
  • Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.
   Rudyard Kipling
  • Milan Kundera
   Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
  • Zlo vyžaduje potrestání oběti.
   Ayn Randová
  • Ephraim Kishon
   Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel.
  • Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut.
   Peirre Veron
  • Henrik Ibsen
   Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.
  • Život: doživotní trest smrti.
   Julian Tuwim
  • 1 2 »