Citáty o přátelství stránka č.7

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.7
  • Stephen Crane
   Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
  • Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
   Epikúros
  • Henry de Montherlant
   Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné.
  • Pomoz mi, příteli, nejprve z mé bídy, řečnit můžeš potom.
   Jean de La Fontaine
  • Eleonora Duseová
   Podezíravost je forma přátelství jedné herečky k druhým.
  • Dějiny jsou plné příkladů věrnosti psů, nežli přátel.
   Alexander Pope
  • François Cheng
   Přátelství je milost a ta milost přináší sebou další milosti.
  • K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit.
   Oscar Wilde
  • George Sandová
   Panebože, jak je láska vůči přátelství sobecká…
  • Znát své přátele, to je velmi nebezpečné.
   Oscar Wilde
  • Ernest Hemingway
   Žádný přítel není tak loajální jako kniha.
  • Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
   Marcus Tullius Cicero
  • Cesare Pavese
   Motlitba je výjev citu - jako přátelství.
  • Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.
   Voltaire
  • Epikúros
   Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
  • Pochvala znamená dveře k přátelství.
   Oscar Wilde
  • Denis Diderot
   A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
  • Své přátele dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
   Francesco Petrarca
  • Neil Gaiman
   Sen hromadí svá přízviska, tak jako si jiní dělají přátele; ale on sám si povoluje mít jen pár přátel.
  • Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
   Friedrich Nietzsche
  • « 1 2 ...5 6 7 8 9 ... 21 22 »