Citáty o přátelství stránka č.5

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.5
  • Epikúros
   Bez důvěry není přátelství.
  • Pokud mluvíš o svém nepříteli, pomysli, že příjde čas, kdy bude tvým přítelem
   Kleobulos
  • Jan Zlatoústý
   Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.
  • Pták hnízdo, pavouk síť, člověk přátelství.
   William Blake
  • Robert Fischer
   Nechci žádné blízké přátele, neschovávám žádná tajemství. Nepotřebuji přátele, řekl jsem všechno všem.
  • Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.
   Ernest Hemingway
  • George Santayana
   Člověk je bytost s představivostí a morálkou proto, že ve společnosti dává svému životu nové cíle, které by o samotě nemohly existovat: přátelství, náboženství, umění, vědy.
  • Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
   Francesco Petrarca
  • Patricie Holečková
   Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.
  • Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých přátel.
   Seneca
  • Charlie Chaplin
   Zrcadlo je můj nejlepší přítel, protože když pláču, tak se nikdy nesměje.
  • Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
   Didier Deschamps
  • Aisópos Ezop
   Pochybný přítel je horší než jistý nepřítel.
  • Bez důvěry není přátelství.
   Epikúros ze Samu
  • Sókratés
   Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
  • Nedůvěřuji mu. Jsme přátelé.
   Bertolt Brecht
  • Pýthagorás ze Samu
   Přátelství je rovnost.
  • Nepřítel mého nepřítele je můj přítel
   Winston Churchill
  • Eurípidés
   V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni.
  • Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.
   Pythagoras
  • « 1 2 ...3 4 5 6 7 ... 21 22 »