Citáty o přátelství stránka č.8

Citáty o přátelství. Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. (Deschamps)

 • Citáty o přátelství stránka č.8
  • Jack London
   Odsuzuji-li chyby svých přátel, ještě to neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
  • Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
   Epikúros ze Samu
  • Michel De Montaigne
   Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.
  • Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.
   Euripidés
  • Heinrich Heine
   Jazyk máme na to, abychom mohli říkat milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům.
  • Přátelé mají mít přednost před králi.
   Marie Voltaire
  • André Brie
   Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé?
  • Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
   Epikúros ze Samu
  • Napoleon Bonaparte
   Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
   (po bitvě u Waterloo)
  • Sebeláska je jedem přátelství.
   Honoré De Balzac
  • Gabriel Laub
   Neříkej příteli celou pravdu najednou, mysli na zadní kolečka.
  • Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
   Johann Wolfgang Goethe
  • Avicenna
   Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
  • Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje.
   Jules Renard
  • Jean de La Fontaine
   Jen sobě věřme však – příteli nejlepšímu.
  • Touha po penězích je zhoubou přátelství.
   Neznámý autor
  • François de La Rochefoucauld
   Lepší nudný přítel než velmi zábavná přítelkyně.
  • Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.
   Stanislav Kostka Neumann
  • Auguste Comte
   S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.
  • Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti.
   Andrew Carnegie
  • « 1 2 ...6 7 8 9 10 ... 21 22 »