• 1876 - svatba jeho rodičů
 • 1879 - A. E. se narodil v Ulmu (14.3.)
 • 1880 - rodina se přestěhovala do Mnichova
 • 1881 - narodila se v Mnichově jeho sestra Marie (Maja)
 • 1888 - začal studovat na gymnáziu v Mnichově
 • 1894 - rodina se stěhuje do Milána
 • 1896 - zahájil studium na ETH v Curychu
 • 1900 - poslal z Curychu svoji první vědeckou práci do časopisu Annalen der Physik
 • 1901 - získává švýcarské občanství
  působí jako učitel ve Wintertherrnu a Schaffhausenu
  Milevě se narodila dcera Lieserl
 • 1902 - stal se expertem třetí třídy patentového úřadu v Bernu v Miláně zemřel jeho otec
 • 1903 - oženil se s Milevou Maričovou
 • 1904 - narodil se první syn Hans Albert (zemřel
 • 1973)
 • 1905 - byly publikováni práce o Brownově pohybu, kvantové hypotéze světla, speciální teorie relativity
 • 1908 - získal hodnost soukromého docenta na univerzitě v Bernu
 • 1909 - jmenován mimořádným profesorem na univerzitě v Curychu
 • 1910 - narodil se druhý syn Eduard (zemřel
 • 1965)
 • 1911 - stal se profesorem Karlo-Ferdmandovy univerzity v Praze
 • 1912 - stal se profesorem Curyšské polytechniky
 • 1913 - spolu s Grossmannem dospěl poprvé k závěru, že gravitační pole lze popsat pomocí zakřiveného prostoru
  zvolen členem Pruské akademie věd
 • 1914 - jmenován profesorem na univerzitě v Berlíně
 • 1915 - podepsal svoji první velkou politickou deklaraci „Manifest k Evropanům
  zakončil základní logickou strukturu obecné teorie relativity
 • 1917 - opublikoval svoji první práci o relativistické kosmologii začal pracovat v Ústavu císaře Viléma, stal se ředitelem tohoto Ústavu
 • 1919 - rozvedl se s Milevou oženil se s Elsou
  Eddingtonova expedice potvrdila obecnou teorii relativity, Einstein se stává slavný
 • 1920 - zemřela jeho matka poprvé se setkal s N. Bohrem poprvé se střetl s P. Lenardem
 • 1921 - cesta do Spojených států k získání prostředků pro založení hebrejské univerzity druhá návštěva Prahy
 • 1921 - získal Nobelovu cenu za fyziku
 • 1922 - cesta do Paříže a do Japonska
 • 1923 - cesta do Palestiny při návratu z Japonska
 • 1924 - v Potsdamu byl otevřen „Einsteinův Institut“
 • 1925 - cesta do Jižní Ameriky
 • 1926 - obdržel zlatou medaili Královské astronomické společnosti
 • 1927 - zahájil diskusi s Bohrem o základních problémech kvantové mechaniky
 • 1928 - za sekretářku přijal H. Ducasovou
 • 1930 - cesta do Kalifornie se zastávkou v Havaně na Kubě pracuje v Kalifomském technologickém institutu (CALTECH)
 • 1932 - stal se profesorem Ústavu pro Vyšší studia v Princetonu další cesta do Kalifomie
 • 1933 - uchyluje se do Belgie, pak navždy opouští s Elsou Evropu a odjíždí do Spojených států amerických
 • 1936 - zemřela Elsa
 • 1939 - napsal známý dopis prezidentu Rooseveltovi
 • 1940 - stal se občanem Spojených států amerických
 • 1945 - v New Yorku vystoupil s projevem „Válka je vyhrána, ale ne mír
 • 1948 - zemřela Mileva
 • 1950 - napsal a podepsal svou závěť
 • 1951 - zemřela Maja
 • 1954 - naposledy se setkal s N. Bohrem
 • 1955 - Albert Einstein zemřel (18.4.)