René Descartes

Životopis René Descartes

* 31. března 1596
† 11. února 1650

René Descartes byl francouzský filosof, matematik a fyzik.
( Wikiquote )

 • René Descartes se narodil dne 31.března 1596 v La Haye (dnes Descartes (Indre et Loire)) asi 40 km na jih od Tours. A zemřel 11.února 1650 ve Stockholmu.

  Byl francouzský filozof, fyzik a matematik. Narodil se ve vzdělané a šlechtické rodině. Jeho otec byl radou "parlamentu" v Rennes. Matka zase brzy zemřela a Descarta tedy vychovávala jeho babička.

  V letech 1604 - 1612 studoval Descartes na jezuitské univerzitěv La Flèche. Zde se mu dostalo důkladného vzdělání.
  Roku 1616 dosáhl licence v právu na univerzitě v Poitiers a odjel do Paříže. O něco později toužil více poznat svět ve kterém žije, tak odjel do Holandska. Tam se seznámil s fyzikem Beeckmanem.
  O rok později šel do vojska Mořice Oranžského.
  16.listopadu 1619 učinil slib, že uskuteční pouť do italského Loreta.

  Svůj zděděný majetek velmi dobře uložil. Díky tomu byl nezávislý a mohl se plně věnovat dál svým koníčkům. Hlavně cestování po západní Evropě. Když byl Descartes v Paříži, seznámil se s Otcem Mersennem.

  Roku 1627 Renému papežský legát kardinál Bérulle uložil, aby se věnoval spíše filozofii.
  Descartes tedy hledal samotu, kde by ho nikdo nemohl rušit. Nejprve byl v Bretagni a od roku 1629 byl v Holandsku. V Holandsku se věnoval matematice a zkoumání živých organismů.
  Tak vznikly spisy O světě a Pojednání o člověku a spousta dalších..

  V roce 1635 měl Descartes s hospodyní Helenou dceru Francine. Ta ale bohužel zemřela roku 1640 a způsobila Descartovi "největší zármutek života."
  Roku 1641 vydává Odpovědi na Hobbesovy námitky proti Meditacím.
  Roku 1642 se setkává s Komenským v Leidenu.
  Roku 1643 se setkává s Alžbětou, která je však nejstarší dcerou Frindricha Falckého. Dlouho si s Alžbětou korespondoval.
  Roku 1649 odjel na pozvání královny Kristiny do Stockholmu. Královna se velmi zajímala o jeho filozofii. Schůzky s ní se konaly časně ráno a z té zimy dostal Descartes zápal plic a 11.února 1650 zemřel. Podle některých byl otráven.