Fyzika - Citáty o fyzice

Citáty o fyzice nejen od fyziků.

 • Fyzika - Citáty o fyzice
  • Giorgio Parisi
   Ve fyzice existuje mnoho jednoduchých problémů, které mají komplexní řešení.
  • Ve fyzice už není co objevovat, leda další desetinná místa.
   Albert Abraham Michelson
  • Liou Cch‘-sin
   Svět popsaný moderní fyzikou se již posunul daleko za náš zdravý rozum a intuici, dokonce za hranice naší představivosti, a to je samozřejmě nejbohatší zdroj pro sci-fi.
  • Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.
   Sigmund Freud
  • Sigmund Freud
   Einstein rozumí psychologii asi tolik jako já fyzice.
  • Cítím, že hmota má vlastnosti, které ji fyzika přisuzuje.
   George Gamow
  • Max Tegmark
   Fyzika neznamená vzít něco fascinujícího a udělat z toho nudnou záležitost.
   Max Tegmark Matematický vesmír
  • Detekce gravitačních vln je skutečně triumf moderní experimentální fyziky velkého rozsahu.
   Barry Barish
  • Leonard Mlodinow
   Ve fyzice dokážete předvídat důsledky fyzických zákonů.
  • Svět fyziky je světem pravděpodobnosti.
   Vladimír Levi Myšlení, děj neznámý
   Vladimír Levi
  • Kip Thorne
   Jednoduchost je prubířským kamenem při hledání nových fyzických zákonů.
  • Potřebuji více fyziku než přátele.
   Robert Oppenheimer
  • Stephen Hawking
   Nikdo nedělá výzkum ve fyzice s úmyslem získat cenu. Je to radost z objevování něčeho co nikdo dříve nevěděl.
  • Náš současný obraz fyzikální reality, zvláště ve vztahu k povaze času, je velmi nejistý - a to možná více nejistý než ten, který nám už nějakou dobu předkládá současná teorie relativity a kvantová mechanika.
   Roger Penrose
  • Niels Bohr
   Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, tak jste ji ještě nepochopili.
  • Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh; ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky.
   Michael Faraday
  • Sir Alexander Fleming
   Dnešní fyzika potvrzuje, že fyzický svět má svůj počátek v tvůrčím aktu a vůbec není něčím, co se samo stvořilo a co nemá počátek.
  • Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis.
   Niels Bohr
  • Alain Aspect
   Nepotřebujeme kvantovou mechaniku pro makroskopické objekty, proto je kvantová mechanika tak cizí pro každodenní existenci.
  • Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak?
   Richard Feynman
  • 1 2 »