• 1769 - 15. března se narodil Napoleon I. Bonaparte na zapádním pobřeží Korsiky, ve městě Ajaccio
 • 1778 - nástup do vojenského učiliště ve Francii
 • 1784 - prestižní vojenská škola v Paříži
 • 1785 - smrt Napoleonova otce
 • 1785 - první služba ve Valencii, románek s madame du Colombier
 • 1786 - romantický románek s Caroline, dcery madame du Colombier
 • 1789 - návrat do Ajaccia
 • 1791 - povýšení na poručíka, převelení ke 4. dělostřeleckému pluku ve Valence
 • 1792 - povýšení na hodnost kapitána
 • 1793 - jako dělostřelecký důstojník se zasloužil o dobytí pevnosti Toulon
 • 1793 - dobytí britské pevnosti Fort Mulgrave
 • 1793 - povýšení na brigádního generála
 • 1794 - jmenování velitelem dělostřelectva v Italské armádě
 • 1795 - potlačení roajalistického povstání, povýšení na divizního generála
 • 1796 - 9. března: svatba Napoleona a Josephiny de Beauharnais
 • 1796 - jmenování do čela Italské armády
 • 1796 - 10. května, bitva u Lodi
 • 1796 - bitvě u Castiglione
 • 1796 - 15.-17. listopadu proběhla bitva u Arcole
 • 1797 - 14. ledna se střetla Bonaparte proti Rakušanám v bitvě u Rivoli
 • 1798 - Egyptské tažení
 • 1799 - ofenzíva do Sýrie
 • 1800 - Napoleon Bonaparte založil 1. ledna Francouzskou banku
 • 1802 - zvolení doživotním konsulem
 • 1803 - korunovace Napoleona Bonaparte císařem
 • 1803 - 5. června anekce Hannoverska (historická země na severozápadě Německa)
 • 1804 - připojení Ligurské republiky k Francii
 • 1805 - milostní románek s Marií Antoinettou Duchatelovou
 • 1805 - vítězná cesta po Itálii
 • 1805 - korunovace italským králem (26. května)
 • 1805 - 2. prosince proběhla Bitva u Slavkova
 • 1806 - úspěšné tažení proti Prusku
 • 1809 - anulace manželství s Josephinou a její vyhoštění ze země
 • 1812 - neúspěšné ruské tažení
 • 1815 - bitva u Waterloo
 • 1821 - smrt na ostrově Svatá Helena