Richard Cantillon

Životopis Richard Cantillon

* 17. září 1687
† 16. května 1734

Richard Cantillon byl francouzský bankéř irského původu, autor teorie, která byla nazvána Cantillonův efekt. První člověk, který pronikl do podstaty toku peněz a tak může být právem považován za prvního ekonoma vůbec.
( Wikipedia [EN] )

  • Richard Cantillon se narodil v katolické rodině v Ballyronanu na severozápadě Irska, rok narození není úplně jistý a udávají se osmdesátá léta 17. století. Nicméně podle různých indicií se považuje rok 1687 za Cantillonův rok narození. Den a měsíc byl zmíněn v jednom z dopisů k narozeninám, ale jestli je to skutečné datum narození není jisté.

    Cantillon získal roku 1708 francouzské občanství a začal obchodovat s penězmi, často býval žalován za lichvu a tak objevil různé principy peněžních toků, které se pohybují na hraně zákona, ale nejsou nezákonné. Začal půjčovat francouzské franky, ale splátky požadoval v librách a tak svoje půjčky vydával za směnu.

    Ke stáru se vrátil obtížen zlatem do rodné země, aby zde strávil klidné stáří. Jenže jeho mysl nemohla zahálet a tak začal sepisovat své znalosti a vydal několik ekonomických prací, které se dají považovat za první shrnutí ekonomie vůbec. Shrnul základní podstatu toku peněz a popsal několik principů, které dávají tušit hluboký ponor do problematiky. Z celé jeho práce se zachovala pouze jediná - Pojednání o povaze obchodu (Esasy on the Nature of Commerce), která vyšla až 20 let po jeho smrti.