Aleister Crowley

Životopis Aleister Crowley

* 12. října 1875
† 01. prosince 1947

Aleister Crowley byl britský okultista, spisovatel, filozof, jogín, špion, šachista, astrolog, malíř, hedonista, drogový experimentátor, pansexuál a sociální kritik.
( wikiquote [EN] )

 • Angličan Crowley (jeho původní křestní jména byla Edward Alexander) je určitě jednou z nejkontroverznějších a přitom nejproslulejších postav ezoteriky dvacátého století. Jeho přívrženci v něm vidí proroka Nového věku, vynikajícího autora knih o magii, básníka či jednoduše řečeno génia. Podle svých odpůrců byl duchovním průkopníkem fašismu, praotcem toho, co se označuje jako moderní satanismus, anebo jen nabubřelým šarlatánem, který výtečně ovládal umění prezentovat se publiku. Přesto má pro esoteriku a magii velký význam. Crowley pocházel z blahobytného domu, jeho otec byl majitelem pivovaru. Oba rodiče byli členy Plymouth Bretheren, křesťanské sekty, kterou bychom podle dnešních měřítek označili za fundamentalistickou. Na Bibli se pohlíželo jako na přímý projev Boha, který je třeba brát doslova. Dlouhá léta byla Bible jedinou četbou, která byla mladému Crowleymu dovolena. Když se osamostatnil, označoval svou matku pejorativně za "zvíře 666". To je postava z "Tajného zjevení apoštola Jana" z poslední knihy Nového zákona, a je tam označována jako ďabel.

  Jako výraz vzpoury proti rodičům se začal sám stále více se zvířetem 666 identifikovat. Začal mít rád všechno, co si jeho rodiče ošklivili. Později se mezi jeho četnými magickými tituly objevilo také "Velké zvíře 666" (To Mega Thérion). Tehdy je však již neuváděl do souvislosti s ďablem, ale se Sluncem (magické kvadráty).Titul "Zvíře 666" je prý název takzvaného slunečního logu. Když se ho jednou při procesu soudce zeptal co vlastně To Mega Thérion přesně znamená, Crowley odpověděl: "Můžete mě říkat můj malý sluneční paprsku." Po smrti svého otce zdědil Crowley na tehdejší dobu nemalý majetek. To mu dovolilo žít stylem, který pokládal za charakteristický pro anglickou horní třídu.

  Podnikl cesty do USA, do Mexika, Indie, severní Afriky a Indočíny. Na těchto cestách se věnoval svým koníčkům jako lovu divoké zvěře a výstupům na hory. Mimo jiné se Crowley zúčastnil dvou expedic do Himálaje, jejichž cílem byl prvovýstup na Chogo Ri, jednu z nejvyšších hor na Zemi.

  Nějakou dobu studoval v Cambridgi, ale bez větší ctižádosti. Původně pomýšlel na kariéru v diplomatických službách. Kromě toho se jistou dobu cvičil v šachu, aby se stal mistrem světa. Během pobytu v Cambridgi začal Crowley intenzivněji psát básně, které vydával vlastním nákladem. Tehdy rostl jeho zájem o alchymii a kabalu, a tak začal vyhledávat organizace a řády, kde by mohl najít poučení. Tak se také stal členem Hermetic Order of the Golden Dawn, kde se mu roku 1898 dostalo zasvěcení. Díky své inteligenci a značné chápavosti absolvoval první stupně během roku. Když Crowley zažádal o pátý stupeň, londýnský chrám Zlatého úsvitu mu jej odmítl udělit. Podle názoru Crowleyho ze závisti, podle členů Golden Dawn pro závažné charakterové vady. Například irský básník a pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu W. B. Yeats na adresu Crowleyho prohlásil, že řád není nápravné zařízení. Celá aféra okolo Crowleyho vedla později k rozštěpení řádu a vlastně k jeho konci. Sám Crowley se o to nijak nestaral a vydal se na cesty.

  Roku 1903 se oženil s Rose Kellyovou a odejel s ní na svatební cestu do Orientu. V Káhiře se pak událo něco, co ovlivnilo celý jeho další život. Mezi 8. a 10. dubnem 1904 mu nadlidská inteligence nadiktovala do pera "Knihu zákona". - O vzniku tohoto textu sepsal obsáhlou zprávu která vyšla pod titulem "The Equinox of the Gods (Ekvinoktium bohů)". Kniha zákona je 220 veršů dlouhá báseň v próze, která si nárokuje, že je prvním projevem sil, které řídí Nový věk, eón Hóra či Vodnáře. Tato kniha o sobě tvrdí, že zvěstuje Nový zákon, podle něhož každý muž a každá žena jsou ve svém nejhlubším nitru bohy a bohyněmi. Úkolem každého jednotlivce je odhalit pro sebe tuto skutečnost. Tak se bude pokračovat v úkolu evoluce. Text knihy se často odvolává na egyptskou mytologii a zčásti připomíná filosofii nadčlověka německého filosofa Friedricha Nietzscheho. Protože kniha hlásá velice volnou morálku a navíc obsahuje četná rouhání, upadla brzy do podezření, že je zjevením ďáblovým. Samotný Crowley se o satanismus nijak zvlášť nezajímal. Učení "Knihy zákona" zapracoval do vlastního řádu A. A.

  Roku 1912 se stal anglickou hlavou Ordo Templi Orientis (O.T.O.) a po smrti mezinárodní hlavy řádu Theodora ReuBe jeho nástupcem. "Kniha zákona" se stala nejdůležitějším učením O.T.O.; Crowley používal řád také k šíření zákona Thelemy. Napsal mnoho básní, divadelních her, románů, detektivek, knih o mystice, józe a magii. Publikování řady knih platil z vlastní kapsy a spotřeboval na ně značnou část svého dědictví. Nejznámější jsou dnes asi tarotové karty, které vytvořil v letech 1938 až 1943 s malířkou Fridou Harrisovou. Obecně jsou známy jako "Kniha Thovtova". Poslední léta života strávil zchudlý Crowley v anglickém Hastingsu, odkázán na dary členů O.T.O. a A.A. Jak však dokazují ještě dochované knihy, uchoval si i ve věku nad sedmdesát let značnou tvořivou sílu; v posledních letech před smrtí napsal například sbírku dopisů "Magick without Tears (Magie bez slz)".