Radost - Citáty o radosti stránka č.4

Radost v citátech, nejlepší citáty o radosti.

 • Radost - Citáty o radosti stránka č.4
  • Sókratés
   Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
  • Štěstí je mozaika složená z nepatrných částí radostí.
   Eliot Spitzer
  • John Ruskin
   Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných.
  • Práce bývá často matkou radosti.
   Voltaire
  • Albert Camus
   Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.
  • Co je z radosti, na kterou bázeň vrhá stíny!
   Jean de La Fontaine
  • William Shakespeare
   Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost...
  • Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.
   Démokritos z Abdér
  • Václav Havel
   Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.
  • Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.
   Jean Paul
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Štěstí je radost bez lítosti.
  • Když již prostou radost, žalost neukryjeme v obličeji, tím méně dovedeme zatajit prudké vášně.
   Leoš Janáček
  • Romain Rolland
   Pochválena buď radost a pochválena buď bolest. Obě jsou sestry a obě posvátné. Utvářejí svět a nadnášejí velké duchy. Jsou silou, jsou životem.
  • Kdo nezná trápení, neví, co je to radost...
   Honoré de Balzac
  • Romain Rolland
   K čemu jsou krásné věci, nemůžeme-li je vidět milovanýma očima? Co dělat s krásou, ba i s radostí, neokoušíme-li je v srdci druhého?
  • Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe.
   Johann Wolfgang von Goethe
  • Konfucius
   Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.
  • S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.
   Mark Twain
  • Maxim Gorkij
   Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem.
  • Jedna z nejšílenějších, nejjistějších a nejštědřejších životních radostí je přát štěstí ostatním.
   Archibald Rutledge
  • « 1 2 3 4 5 »