Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
* 13. dubna 1743
† 04. července 1826

Thomas Jefferson byl třetí americký prezident (1801–1809) a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti (1776).
( Wikicitáty )

 • Citát č.7107 od Thomas Jefferson

 • Když se lidé bojí své vlády, pak existuje tyranie.

 • Podobné citáty
  • Ronald Reagan
   Život je jedna velká sladká píseň, tak, hudbo, hraj.
  • Pouze když mysl a duše je prázdná, jako čistá sklenice, propouští Boží světlo.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • sv. Uršula Ledochówska
   Čím je temněji okolo, tím jasněji nám musí svítit světlo naděje, světlo důvěry v Boha.
  • Nemá-li dětí ani jiných tak blízkých příbuzných, že by jim byl podle zákona povinen majetek odkázat, nemám pochybnosti o tom, že by bylo nejlepší a nejsprávnější, dát jej Tomu, od koho všecko obdržel, totiž našemu Dárci, Vládci a Pánu, na zbožné, spravedlivé účely a lépe za života, co může, než po smrti.
   sv. Ignác z Loyoly
  • Roger Martin
   Čínský znak pro "krizi" je kombinací znaků nebezpečí a příležitost.
   Roger Martin Vzpouzející se a integrující mysl
  • Úkon poslušnosti provedený z lásky k Bohu znamená víc než tvrdé pokání uskutečněné z vlastní vůle.
   sv. Uršula Ledochówska
  • Henry Hazlitt
   Mezi nejdéle přežívající ekonomické iluze patří víra, že stroje způsobují nezaměstnanost.
   Henry Hazlitt Ekonomie v jedné lekci
  • Žiji v oné samotě, jež je bolestná v mládí, ale lahodná v letech zralosti.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
   Albert Einstein
  • Chris Anderson
   Pokud by vaše mysl byla otevřena všem příchozím sdělením, váš život by se rychle rozpadl.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
  • Lidi jsou volové. (Estragon)
   Samuel Beckett Čekání na Godota
   Samuel Beckett
  • George Orwell
   Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval.
   George Orwell Farma zvířat
  • Co ví ryba o vodě, u níž plave po celý svůj život?
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
   Albert Einstein
  • sv. Jan Zlatoústý
   Obraťme se a plňme vůli Boží. Proto nás Bůh stvořil a povolal k bytí, aby nás učinil účastníky věčných dober, aby nám dal království nebeské, a ne aby nás uvrhl do pekla a vydal napospas ohni. Ten oheň nebyl učiněn pro nás, ale pro ďábla. Pro nás je od věků připraveno a předurčeno království nebeské.
  • Násilné přeučování leváků a nepraváků na praváky může vést k různému, někdy značně těžkému poškození řeči i intelektu.
   František Koukolík Odlišné dítě
   František Koukolík
  • Francois Villon
   Já u pramene jsem a žízní hynu.
  • Pozorujete-li pohybující se hodiny, zjistíte, že tikají v pomalejším tempu než stejné hodiny v klidu.
   Albert Einstein Smysl relativity
   Albert Einstein
  • sv. František Saleský
   Duch našeho Pána nás vede k poslušnosti, ale naše přirozenost ke zlému.
  • Každý má právo na svůj názor, nikdo však nemá právo mýlit se ve faktech.
   Bernard Baruch
  • Warren Buffett
   Teprve když opadne příliv, poznáme, kdo plaval nahý.
  • Osvícenství je o tom, jak dokáže lidstvo uniknout své nevyspělosti, kterou na sebe samo uvalilo.
   Immanuel Kant