Jan Patočka
Jan Patočka
* 01. června 1907
† 13. března 1977

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.
( Wikipedia )

 • Citát č.4820 od Jan Patočka

 • Existují věci, pro které stojí za to trpět…

 • Podobné citáty
  • Frank Fools Crow
   Když je člověk opravdu s Bohem, vždy má zvláštní pocit.
   Frank Fools Crow Moudrost a síla
  • Raní Semité si mysleli, že ve všem pobývá duch.
   Kniha Urantia Kniha Urantia
   Kniha Urantia
  • Pablo Neruda
   Tvé široké oči jsou jediné světlo, které znám z uhasených souhvězdí.
  • Vaše mlčení dává souhlas.
   Platón
  • Neznámý autor
   U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
   Neznámý autor Jazykolamy
  • Nejlepší vysvětlení bývá vždycky to nejjednodušší.
   William Peter Blatty
  • Chris Anderson
   Od prvního okamžiku, kdy naši předkové společným úsilím ulovili mamuta, až po první kroky Neila Armstronga na Měsíci měnili lidé mluvená slova v úžasné, společné činy.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
  • Chce-li člověk sdělit, že média jsou škodlivá, musí tak kupodivu učinit zase prostřednictvím médií.
   Nassim Taleb Zrádná nahodilost
   Nassim Taleb
  • Kniha Urantia
   Když si lidská bytost zvolí věčný život, tak spoluvytváří osud.
   Kniha Urantia Kniha Urantia
  • Sekulární život je život v každodenním světě jako protiklad k životu duchovnímu.
   Frank Fools Crow Moudrost a síla
   Frank Fools Crow
  • Platón
   Knihovna moudrosti je cennější než veškeré bohatství a vše, co je žádoucí, s ní nelze srovnávat.
  • Nejvyšší Bytost nestvořila člověka, ale člověk byl doslovně vytvořen z potenciálnosti Nejvyššího.
   Kniha Urantia Kniha Urantia
   Kniha Urantia
  • Martin P. Seligman
   Slepice jsou sociální živočišný druh, žijí v hejnech.
   Martin P. Seligman Opravdové štěstí
  • Jedna z nejzajímavějších otázek konečné filozofie je: probíhá realizace Nejvyšší Bytosti jako odpověď na evoluci velkého vesmíru, anebo se tento konečný kosmos postupně vyvíjí jako odpověď na postupnou realizaci Nejvyššího?
   Kniha Urantia Kniha Urantia
   Kniha Urantia
  • Ladislav Zibura
   Pandy vymírají také proto, že jsou líné souložit. I v přírodě se rozmnožují jen jednou za dva roky.
   Ladislav Zibura Pěšky mezi buddhisty a komunisty
  • Veškerá realita, včetně Nejvyššího a také Konečného, s výjimkou nepodmíněných hodnot sedmi Absoluten, je relativní.
   Kniha Urantia Kniha Urantia
   Kniha Urantia
  • Frank Fools Crow
   Dříve se neodděloval běžný život od duchovního, všechen život byl duchovní.
   Frank Fools Crow Moudrost a síla
  • Myšlenky, jež by mohly vyřešit naše největší problémy, často zůstávají neviditelné, protože lidem, v jejichž myslích spočívají, chybí sebevědomí k jejich sdílení nebo znalost efektivní prezentace.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
   Chris Anderson
  • Neznámý autor
   Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
   Neznámý autor Jazykolamy
  • Dobré rozhodnutí je založeno na znalostech, nikoli na číslech.
   Platón