Robert Collier
Robert Collier
* 19. dubna 1885
† 21. března 1950

Robert Collier byl americký autor knih o seberozvoji a New Thought propagátor.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.27842 od Robert Collier

 • Úspěch je slunce snažení a opakuje se každý boží den.

 • Podobné citáty
  • Jordan B. Peterson
   Pouhá neschopnost být krutý není ctnost.
   Jordan B. Peterson @jordanbpeterson Twitter
  • Žurnalistů je mnoho, je třeba je likvidovat.
   Miloš Zeman Návštěva Ruska 2017
   Miloš Zeman
  • Miloš Zeman
   Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někde na úrovni Blbouna nejapného.
  • Dospěl jsem k názoru, že novináři jsou hyeny a že je zapotřebí je zničit ohněm a mečem.
   Miloš Zeman
  • Miloš Zeman
   Respekt považuji za žurnalistickou žumpu. A já se žumpami nezabývám.
  • Život spočívá v tom, co skutečně děláme. Co naše práce přináší druhým. To skutečné, hmatatelné, co je vidět za námi, ve skutečnosti naznačuje, co bude před námi.
   Petr Kellner
  • sv. Jan Maria Vianney
   Nikdy se neptejme, odkud pocházejí zkoušky: přicházejí od Boha. Protože je to On, kdo nám dává možnost, abychom Mu dokázali svoji lásku.
  • V tom záleží velká revoluce křesťanství: změnit bol v ovoce utrpení; ze zla učinit dobro. Vezmeme ďáblovi tuto zbraň..., a s ní dobudeme věčnost.
   sv. Jan Maria Vianney
  • sv. Jan Maria Vianney
   Zkoušky těch, které Bůh miluje, nejsou tresty, ale milosti. Nemáme myslet na práci, ale na mzdu.
  • Lidé nikdy nepovažují za tajemné, co jim slouží a prospívá, nýbrž jenom to, co jim škodí nebo je ohrožuje.
   Karel Čapek Válka s mloky
   Karel Čapek
  • Robert_Owen
   Vůle člověka nemá žádnou moc nad jeho názory.
  • První vlastností muže, který je povolán k nebezpečné cti vyučovat lid, je jeho svatý a bezúhonný život. Kdo má ve svém povolání jiné od hříchu vzdalovat, ten sám musí být největším nepřítelem hříchu. Komu jeho úřad ukládá vést jiné k dokonalosti, ten se má ve všem jevit jako vzor dokonalosti.
   sv. Jan Maria Vianney
  • Paul Ekman
   Emoce představují jádro našeho života.
   Paul Ekman Odhalené emoce
  • Řeč založena na problému útočí na morálku. Řeč založena na myšlence útočí na zvědavost.
   Chris Anderson Přednášejte jako na TEDu
   Chris Anderson
  • Paul Ekman
   Hněv nás motivuje, abychom se pokusili změnit svět.
   Paul Ekman Odhalené emoce
  • Když je popíšeme pojmy rozumu a představivosti, jeví se vědomé Já jako pouhá prázdnota. Dokonce i analogie se světlem selhává, neboť světlo je také objektem vědomí. Je to jako pokoušet se popsat zrcadlo pomocí tvarů a barev, které zrcadlí.
   Alan Watts Svrchovaná totožnost
   Alan Watts
  • Albert Einstein
   Jak církve, tak univerzity – pokud plný své pravé poslání – slouží zušlechtění člověka.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
  • Jako rez ničí železo, tak kazí lenivost člověka.
   sv. Ignác z Loyoly
  • Albert Einstein
   Lež byla povýšena na politický nástroj.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
  • Společnost může být formována tak, aby existovala bez zločinu a bez chudoby.
   Robert_Owen