Nikola Tesla
Nikola Tesla
* 10. července 1856
† 07. ledna 1943

Nikola Tesla byl americký vynálezce srbského původu, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.
( Wikipedia , Facebook )

 • Citát č.24005 od Nikola Tesla

 • Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.

 • Podobné citáty
  • Immanuel Kant
   Ve vědě je obsaženo tolik pravdy, kolik je v ní matematiky.
  • Věda je účinná protilátka proti jedu nekritického myšlení a pověr.
   Adam Smith
  • Albert Einstein
   Celá věda není nic než vytříbenější každodenní uvažování.
  • Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.
   Albert Einstein
  • William Daniel Phillips
   Věda nám říká jak věci fungují, ale důležité otázky by měly směřovat i k náboženství.
   William Daniel Phillips Hyde Park Civilizace
  • Svět bez vědy je svět bez budoucnosti.
   Danuše Nerudová Hyde Park Civilizace
   Danuše Nerudová
  • Paul Nurse
   Svět bez vědy povede k chaosu.
   Paul Nurse Hyde Park Civilizace
  • Věda by měla usilovat jedině o to, aby ulehčovala lidem lopotnost jejich existence.
   Bertold Brecht
  • Sir Karl Raimund Popper
   Žádná autorita vědy neexistuje. Věda je něco neobyčejného. A přesto nic nevíme.
  • Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit.
   Ernest Kahane
  • Tomáš Sedláček
   Z vědy se stalo náboženství moderní doby.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
  • Věda rozšiřuje naši moc ve stejné míře, jako krotí naši pýchu.
   Claude Bernard
  • Antonín Holý
   Věda vyžaduje opravdu hodně práce.
  • Nejzajímavější věda vyžaduje nejsložitější nástroje.
   Barry Barish
  • Claude Bernard
   Skeptik je skutečný muž vědy: on pochybuje jen o sobě a svých závěrech, ale věří ve vědu.
  • V horolezectví nemám rád konkurenční prostředí. Nemusíte šplhat do hor, aby jste je dobyli, ani být lepší než vaši společníci. Obdobně ve vědě. Většina dobrých vědců jsou nekomplikovaní lidé, jednoduše nadšení svou prací.
   Geoffrey Dutton
  • Li Hongzhi
   Lidstvo si myslí, že rozvíjí vědu a razí si cestu vpřed, ale ve skutečnosti jen postupuje podle zákonů, které řídí vesmír.
   Li Hongzhi Zhuan Falun
  • Hudba není matematika. Je to věda.
   Bruno Mars
  • Carl Sagan
   Žijeme ve společnosti, která je mimořádně závislá na vědě a technologii.
  • Věda, chemie, mechanika vnikly do hájemství poezie!
   Jules Verne Paříž ve 20. století
   Jules Verne