Friedrich Eberhard von Rochow
Friedrich Eberhard von Rochow
* 11. října 1734
† 16. května 1805

Friedrich Eberhard von Rochow byl německý statkář a pedagog.
( Wikiquote )

 • Citát č.10546 od Friedrich Eberhard von Rochow

 • Tělesných trestů užívejme jen pro krádež, vzpouru a tvrdošijné zapírání spáchaného zla.

 • Podobné citáty
  • Louis Antoine de Saint-Just
   Trestejte nejen zrádce, ale i lhostejné; potrestat každého, kdo se v Republice chová pasivně a nic pro to nedělá.
  • Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
   Milan Kundera
  • Roger J. Morneau
   Smrt považujeme za největší trest, protože má trvalý následek.
   Roger J. Morneau Cesta do nadpřirozeného světa
  • Největším trestem nejednomu redaktoru by bylo, kdyby musil všemu rozumět, co je v jeho listu obsaženo.
   František Vymazal
  • Marcus Tullius Cicero
   Nechť trest odpovídá trestnému činu.
  • Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.
   Michel de Montaigne
  • Karel Čapek
   Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
   Karel Čapek Bílá nemoc
  • Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.
   Konrad Celtis
  • Friedrich Eberhard von Rochow
   Tělesných trestů užívejme jen pro krádež, vzpouru a tvrdošijné zapírání spáchaného zla.
  • Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.
   Karol Irzykowski
  • Miroslav Plzák
   Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...
  • Za velká provinění existují velké tresty od bohů.
   Hérodotos
  • Rudyard Kipling
   Dle zákona džungle trest uzavírá účet. V džungli nemá místo posuzování či zpochybňování trestu.
  • Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest.
   Milan Kundera
  • Ayn Randová
   Zlo vyžaduje potrestání oběti.
  • Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel.
   Ephraim Kishon
  • Peirre Veron
   Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut.
  • Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.
   Henrik Ibsen
  • Julian Tuwim
   Život: doživotní trest smrti.
  • Tichými kroky a pozdě, přece však přichází trest.
   Albius Tibullus