Otto Neugebauer
Otto Neugebauer
* 26. května 1899
† 19. února 1990

Otto Eduard Neugebauer byl rakousko-americký matematik a historik vědy.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.7367 od Otto Neugebauer

 • Jsem přesvědčen, že skutečný pokrok ve studiu historie vědy vyžaduje nejvyšší specializaci. Na rozdíl od běžných nářků si myslím, že pouze ta nejpřesnější znalost podrobností odkrývá stopy ohromujícího bohatství procesů intelektuálního života.

 • Podobné citáty
  • Giorgio Parisi
   Základní věda je klíčová.
  • Nejvzrušivější fráze, kterou lze ve vědě slyšet, ta, která ohlašuje nové objevy, není "Eureka!" ale "To je legrační."
   Isaac Asimov
  • Bernhard Forsboom
   Každý vědec ví, že nejhlubší vhledy, kterých byla lidstvo dosud součástí, jsou založeny na odhalení, nikoli na výzkumu.
   Bernhard Forsboom Das Buch Emanuel
  • Člověk se musí probudit k údivu – a národy možná také. Věda je způsob, jak je zase poslat spát.
   Ludwig Wittgenstein
  • Albert Einstein
   Věda jako taková není nic jiného než zpřesňování každodenního myšlení.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
  • Možná by pro vědu bylo lepší, kdyby si byla vědoma veškeré kritiky.
   Charles Babbage
  • Kniha Urantia
   Věda je úsilím člověka vyřešit očividné hádanky materiálního vesmíru.
   Kniha Urantia Kniha Urantia
  • Věda bez náboženství je chroma, náboženství bez vědy je slepé.
   Albert Einstein Jak vidím svět II.
   Albert Einstein
  • Liou Cch‘-sin
   Svět popsaný moderní fyzikou se již posunul daleko za náš zdravý rozum a intuici, dokonce za hranice naší představivosti, a to je samozřejmě nejbohatší zdroj pro sci-fi.
  • Ve vědě je obsaženo tolik pravdy, kolik je v ní matematiky.
   Immanuel Kant
  • Adam Smith
   Věda je účinná protilátka proti jedu nekritického myšlení a pověr.
  • Celá věda není nic než vytříbenější každodenní uvažování.
   Albert Einstein
  • Albert Einstein
   Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.
  • Věda nám říká jak věci fungují, ale důležité otázky by měly směřovat i k náboženství.
   William Daniel Phillips Hyde Park Civilizace
   William Daniel Phillips
  • Danuše Nerudová
   Svět bez vědy je svět bez budoucnosti.
   Danuše Nerudová Hyde Park Civilizace
  • Svět bez vědy povede k chaosu.
   Paul Nurse Hyde Park Civilizace
   Paul Nurse
  • Bertold Brecht
   Věda by měla usilovat jedině o to, aby ulehčovala lidem lopotnost jejich existence.
  • Žádná autorita vědy neexistuje. Věda je něco neobyčejného. A přesto nic nevíme.
   Sir Karl Raimund Popper
  • Ernest Kahane
   Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit.
  • Z vědy se stalo náboženství moderní doby.
   Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla
   Tomáš Sedláček