Pierre Abélard
Pierre Abélard
* 23. května 1079
† 21. dubna 1142

Pierre Abélard, anglicky Peter Abelard, byl francouzský raně scholastický filozof a teolog, spoluzakladatel středověkého myšlení, a to hned v několika ohledech, např. metoda disputace (přesné dialektické umění rozlišování).
( Wikiquote )

 • Citát č.5980 od Pierre Abélard

 • Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.

 • Podobné citáty
  • Benito Mussolini
   Pravda je, že lidé jsou unaveni svobodou.
  • Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.
   Periklés
  • Alexandre Dumas ml.
   Též odpočinek, jako ostatně všechno, končí únavou.
  • Člověk je vždy unaven tím, že nemiluje.
   Pierre Abélard
  • Avicenna
   Pravá únava je z nevědomosti, protože ta je nemocí duše. Osvobodit se od ní znamená záchranu, věčný klid a stálou rozkoš.
  • Už vím, na co je týden. Aby se člověk mohl zotavit z únavy neděle.
   Mark Twain
  • Jules Renard
   Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.
  • Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.
   Neznámý autor