Jan Patočka
Jan Patočka
* 01. června 1907
† 13. března 1977

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.
( Wikipedia )

 • Citát č.4835 od Jan Patočka

 • Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost.

 • Podobné citáty
  • Ralph Waldo Emerson
   Podstatě neexistuje žádná historie, jen životopisy.
  • Podstatě neexistuje žádná historie, jen životopisy.
   Ralph Waldo Emerson
  • Edward Carr
   Čím více se historie stane sociologií a historií sociologie, tím lépe pro obě.
  • Obraz naší historie, který máme v mysli, je jako papírový hrad. Vypadá to působivě, ale můžete do něj vyvrtat díru prstem.
   Olga Tokarczuk
  • Nassim Taleb
   Historie se neplazí, ale skáče.
   Nassim Taleb Černá labuť
  • Historie se neplazí, ale skáče.
   Nassim Taleb Černá labuť
   Nassim Taleb
  • Napoleon Bonaparte
   Historie je jen bajka, na které se lidé dohodli.
  • Historie je snadná, je to jen produkt času a vzpomínek.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
   Radka Denemarková
  • Radka Denemarková
   Říká se, že kdo nezná historii, je nucen ji opakovat. Naopak, kdo zná historii, naučí se ji opakovat.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Každá psaná historie je produktem přesně týchž postupů zestručnění, nahrazení, znázornění a uzpůsobení, jaké se používají v produkci filmové reprezentace.
   Hayden White
  • C. J. Tudorová
   Historie je pouhý příběh vyprávěný těmi, kdo přežili.
   C. J. Tudorová Kříďák
  • Historie je ale zcela nemilosrdná a vysmívá se nám svou zašmodrchaností.
   Jakub Achrer Wicca
   Jakub Achrer
  • Jakub Achrer
   Historie je ale zcela nemilosrdná a vysmívá se nám svou zašmodrchaností.
   Jakub Achrer Wicca
  • Inkoust, kterým je psána historie je jen tekutý předsudek.
   Mark Twain
  • Gustave Flaubert
   Jen se podívejte na dějiny, je známo, že je jezuité zfalšovali.
   Gustave Flaubert Paní Bovaryová
  • Dějepis je to, o čem si dějepisec myslí, že to tak bylo.
   František Vymazal
  • Jean-Marie Adiaffi
   Krev, rodina, historie a čas jsou totožnost člověka.
  • Historie je mužského rodu.
   František Vymazal
  • Kateřina Tučková
   Historie dává obvykle za pravdu vítězům.
   Kateřina Tučková Vyhnání Gerty Schnirch
  • Historie opovrhuje těmi, které miluje.
   Elias Canetti