Edgar Cayce
Edgar Cayce
* 18. března 1877
† 03. ledna 1945

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.
( edgarcayce.org [EN] )

 • Citát č.3296 od Edgar Cayce

 • Čím dříve poznáte, že za své životní zážitky není zodpovědná žádná vnější příčina, tím na tom budete lépe!

 • Podobné citáty
  • sv. Jan Zlatoústý
   Příčina všech našich neštěstí bývá neznalost Písma svatého.
  • Současný stav světa je důsledkem jeho minulosti a příčinou své budoucnosti - kdyby existoval dostatečně mohutný intelekt, který by dosadil do jediného vzorce všechna data o pohybu jak těch největších, tak nejmenších částí, neexistovalo by pro něj nic neurčitého.
   Markýz Laplace
  • Thomas Melle
   Psychologie je v zajetí logiky příčiny a následků.
   Thomas Melle Svět v zádech
  • Příčiny historické události neexistují a nemohou existovat kromě jediné prapříčiny všech příčin.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír IV.
   Lev Nikolajevič Tolstoj
  • Albert Camus
   Žádná příčina neodůvodňuje úmrtí nevinných lidí.
  • Podívej se na příčinu, kterou přineseš do bytí a určitě uvidíš, že všechno je následek.
   Hermes Trismegistos
  • Anthony Doerr
   Každý výsledek má svou příčinu, a každé dilema má řešení.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
  • Všechny následky vyrostli z prvotní příčiny.
   Hermes Trismegistos
  • Arthur Schopenhauer
   Jak málo je možné, aby se těleso octlo v pohybu bez příčiny, tak stejně málo možné je, aby myšlenka vstoupila do vědomí bez podnětu.
  • Každá změna má svou příčinu v nějaké jiné, která jí bezprostředně předchází.
   Arthur Schopenhauer
  • Joseph Murphy
   Každá myšlenka něco způsobí - je příčinou; a každá situace je způsobena něčím - je účinkem.
  • Příčina a účinek nejsou dvě tělesa, nýbrž dva postupné stavy těles.
   Arthur Schopenhauer
  • Joseph Murphy
   Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.
  • Krása je příčinou a účelem všech věcí.
   Alžběta
  • H.P. Blavatská
   Každá činnost ve vesmíru je výsledkem předcházející příčiny a zároveň příčinou následující činnosti.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
  • V životě nedochází k náhlým změnám ani k náhodám. Vše má svoji příčinu.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   H.P. Blavatská
  • Marianne Williamson
   Válka je jen efekt, nikoliv příčina.
  • Jsou-li si dva jevy velmi důkladně a nápadně podobné, a je-li současně příčina jednoho z nich zřejmá, bude stěží možné nesouhlasit s podobnou příčinou i druhého jevu, i když jako taková není jasně viditelná.
   John Herschel
  • Napoleon Bonaparte
   Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.
  • Typická žena neví, vazby mezi příčinou a následkem.
   Stefan Napierski