Patrick Dunn
Patrick Dunn
* 1975

Patrick Dunn je spisovatel a novodobý esoterik.
( )

 • Citát č.13157 od Patrick Dunn

 • Energie vytváří veškerou vnímanou hmotu vesmíru, ale naše skutečnost nesestává pouze z hmoty.

 • Podobné citáty
  • Bill Gates
   Jaderná energie, pokud jde o celkový přehled bezpečnosti, je lepší než jiná energie.
  • Jaderná energie, pokud jde o celkový přehled bezpečnosti, je lepší než jiná energie.
   Bill Gates
  • Bill Gates
   Dnes jsme velmi závislí na energii.
  • Energie, která z tebe proudí, svým tokem do tebe stejnou rychlostí energii vtahuje.
   James Redfield
  • Lobsang Rampa
   Hmota je forma zhuštěné energie.
  • Myšlení, jak my v Tibetu dobře víme, jsou vlny energie.
   Lobsang Rampa
  • Saint Germain
   Pozornost je klíč, protože kam jde pozornost, tam následuje naše energie.
  • Energie vytváří veškerou vnímanou hmotu vesmíru, ale naše skutečnost nesestává pouze z hmoty.
   Patrick Dunn Chaos magie
   Patrick Dunn
  • José Silva
   Všechno je jen energie, rozdíl je jen ve frekvenci, která udává barvu či zvuk.
  • Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.
   Napoleon Hill
  • Jaggi Vasudev
   To, co nazýváte stvořením, je jen energií. Vše je ta samá energie.
  • Žijeme v moři energie.
   Ralph Ring
  • Jiří Pálka
   Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr.
  • Láska je energie života.
   Robert Browning
  • Fréderick Soddy
   Domnívám se, že v minulosti existovaly civilizace, které znaly atomovou energii a které špatné používání této energie úplně zničilo.
  • Kdo myslí, že přeměny atomových jader budou zdrojem energie, ten se oddává čiré fantazii.
   (ve 30. letech 20. století)
   Ernest Rutherford
  • Edgar Cayce
   Endokrinní systém je schopen jeden druh energie měnit v jiný.
  • Život plodí život. Energie vytváří energii.
   Sarah Bernhardtová
  • Maxim Gorkij
   Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii.
  • Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.
   Karel Čapek