Šalamounovo přísloví

Šalamounova přísloví 8

Počet přísloví v této kategorii: 378. Všechna přísloví.


Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde poznání. Šalamounovo přísloví
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Šalamounovo přísloví
Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Šalamonovo přísloví
Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům už nikdy neopustí zlo. Šalamounovo přísloví
Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Šalamounovo přísloví
Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Šalamounovo přísloví
Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Šalamounovo přísloví
Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Šalamounovo přísloví
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Šalamounovo přísloví
Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Šalamounovo přísloví
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Šalamounovo přísloví
Zlý člověk dá na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Šalamounovo-prislovi
Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci. Šalamounovo přísloví
Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci má ale na Hospodina zlost. Šalamounovo přísloví
Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Šalamounovo přísloví
Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná. Šalamounovo přísloví
„Venku je lev!“ říká lenoch. „Na ulici přijdu o život!“ Šalamounovo přísloví
Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Šalamounovo přísloví
Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo má, kdo umí naslouchat. Šalamounovo přísloví
Slyšící ucho, vidoucí oko – obojí učinil Hospodin. Šalamounovo přísloví
Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Šalamounovo přísloví
Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Šalamounovo přísloví
Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. Šalamounovo přísloví
Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Šalamounovo přísloví
Láskou a věrností se usmiřuje vina, úctou k Hospodinu se vyhneš zlu. Šalamounovo přísloví
Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé nesmysly. Šalamounovo přísloví
Když darebáci padnou, je s nimi konec, dům spravedlivých ale obstojí. Šalamounovo přísloví
Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství. Šalamounovo přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy