Friedrich Engels
Friedrich Engels
* 28. listopadu 1820
† 05. srpna 1895

Friedrich Engels, v českém prostředí někdy uváděný jako Bedřich Engels byl německý politický filosof a ekonom, spoluzakladatel marxismu.
( Wikiquote )

 • Citát č.7082 od Friedrich Engels

 • Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.

 • Podobné citáty
  • Philip K. Dick
   Hmota je tváří v tvář mysli pouhý plast.
  • Hmota je z ryze fyzikálního hlediska pouhou neskutečností.
   Květoslav Minařík
  • Květoslav Minařík
   Hmota je oděvem ducha.
  • Hmotné oči musí oslepnout ke všemu klamu.
   H. P. Blavatská Hlas ticha
   H. P. Blavatská
  • Vergilius
   Mysl pohybuje hmotou.
  • Hermetici chápou hmotu jako hustou formu energie s pomalou vibrací.
   Doreen Virtue
  • Vergilius
   Myšlenka hýbe hmotou.
  • Význam hmoty je často spíš symbolický než hmotný.
   Patrick Dunn
  • Edward Bulwer-Lytton
   Jsme pouhými modifikacemi hmoty.
  • Hmota je forma zhuštěné energie.
   Lobsang Rampa
  • Hermes Trismegistos
   Hmota je tekutá a teče jako proud, neustále se měnící z jedné věci na druhou.
  • Energie vytváří veškerou vnímanou hmotu vesmíru, ale naše skutečnost nesestává pouze z hmoty.
   Patrick Dunn Chaos magie
   Patrick Dunn
  • Jane Roberts
   Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.
  • Řetězem kauzality, který je vpřed i vzad nekonečný, zůstávají v přírodě nedotčeny dvě bytosti: hmota a přírodní síly.
   Arthur Schopenhauer
  • Arthur Schopenhauer
   Hmota je pouhou viditelností vůle, takže ji můžeme v jistém smyslu brát jako identickou s vůlí.
  • Můžeme si představit formu bez hmoty; ne však opačně: protože hmota odloučená od formy by byla vůlí samou.
   Arthur Schopenhauer
  • Napoleon Hill
   Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.
  • Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.
   Friedrich Engels
  • Edgar Cayce
   Rozdíl mezi hmotou a Duchem spočívá ve frekvenci kmitočtů.
  • Hmota vzešla z ducha a nemůže být od svého původce odtržena.
   Edgar Cayce