Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
* 01. dubna 1815
† 30. července 1898

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, vévoda z Lauenburgu byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr (tj. premiér) Pruska (1862–1890) a první v řadě německých kancléřů (1871–1890).
( Wikiquote )

 • Citát č.5752 od Otto Von Bismarck

 • Národ jsme my všichni.

 • Podobné citáty
  • Barack Obama
   Dnes večer se shromažďujeme, abychom potvrdili velikost našeho národa.
  • Hlavním faktorem ve vývoji národů nebyla nikdy pravda, nýbrž klam.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Osudy národů jsou určovány jejich povahou, nikoliv jejich vládou.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Národy bránily vždy nesnášenlivě svá přesvědčení.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Národ je organismus stvořený minulostí.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Co národy skutečně řídí, jsou jejich tradice,
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Bob Marley
   Tráva je lékem národa, alkohol destrukcí.
  • Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.
   Andrej Babiš
  • Otto Von Bismarck
   Národ jsme my všichni.
  • Žádný jiný národ nezakládal svůj nárok na vůdčí postavení ve světě na altruismu.
   (o USA)
   Henry Kissinger
  • Kofi Annan
   Žádný národ se nemůže zabezpečit hledáním nadvlády nad ostatními.
   (k USA)
  • Kde se jedná o osudu národa, tam se neskáče do tmy.
   JUDr. Alois Rašín
  • Heinrich Heine
   Když svědí císaře, musí se škrábat národ.
  • Národ nesnáší nic s takovou nevolí jako poplatek, který mu uloží cizí moc.
   Stefan Zweig
  • Napoleon Bonaparte
   Anglie je národ hokynářů.
  • Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.
   Vladimir Iljič Lenin
  • Ladislav Klíma
   Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur.
  • Především zavazuji představitele národa a celou jeho družinu k pečlivému dodržování rasových zákonů a nemilosrdnému odporu proti světovému traviči všech národů, mezinárodnímu židostvu.
   Adolf Hitler
  • Nikola Tesla
   Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.