Aristippos
Aristippos
* 435 př. n. l.
† 355 př. n. l.

Aristippos z Kyrény byl řecký filozof, zakladatel hédské školy, stoupenec hédonismu. Za cíl života považoval dosahování slasti.
( Wikiquote )

 • Citát č.5598 od Aristippos

 • Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu.

 • Podobné citáty
  • Jordan B. Peterson
   Je potřeba chránit svobodu projevu, abychom mohli vést dialog.
  • Punk je hudební svoboda.
   Kurt Cobain
  • Publius Cornelius Tacitus
   V lichocení je kriminální kvalita otroctví, ve zlomyslnosti falešný vzhled svobody.
  • Protože mluvení pravdy dává iluzi svobody.
   Louise Glück
  • William Allen White
   Svoboda je jediná věc, kterou nemůžete mít, pokud nejste ochotni ji dát ostatním.
  • Dělat dobro, kdykoli je to možné, především milovat svobodu a nikdy nepopírat pravdu.
   Ludwig Van Beethoven
  • Peace Pilgrim
   V jednoduchosti života je velká svoboda.
  • Pro nepřátele svobody neexistuje svoboda.
   Louis Antoine de Saint-Just
  • Slavoj Žižek
   Lenina nejlépe připomíná jeho slavná odpověď: „Svoboda - ano, ale pro KOHO? A svoboda dělat co?“
  • Cítíme se svobodní, protože nám chybí jazyk, který by jasně formuloval naši nesvobodu.
   Slavoj Žižek Introduction: The Missing Ink 2002
   Slavoj Žižek
  • Jan Sokol
   Odvaha ke svobodě není odvahou k úspěchu.
  • Svoboda neexistuje, pokud není soudnictví odděleno od zákonodárné a výkonné moci.
   Montesquieu
  • Wilhelm Frick
   Odmítám existenci komunistické strany, avšak nebudu bránit svobodě tisku!
  • Všichni se rodíme svobodní a celý život pracujeme na tom, abychom se stali otroky vlastních vylhaných pravd.
   Atticus Láskou ji nespoutáš
   Atticus
  • Václav Havel
   Mravní klima v naší zemi se musí změnit. Nikdo si nesmí myslet, že svoboda a demokracie dávají komukoli právo ohrožovat svobodu a životy druhých.
  • Pokud nejste připraveni zemřít za svobodu, vyhoďte toto slovo z vašeho slovníku.
   Malcolm X
  • Malcolm X
   Cena za svobodu je smrt.
  • Jediná věc, která je v naší civilizaci volná je vítr.
   Elias Canetti
  • Amy Secada
   Lidem chybí odvaha a svoboda.
  • Pro mnohé z nás je svoboda lepším manželem než láska.
   Louisa May Alcott