Jan Lucemburský
Jan Lucemburský
* 10. srpna 1296
† 26. srpna 1346

Jan Lucemburský, známý později pod přízviskem Slepý a ve světě především jako Český, byl desátý český král, hrabě lucemburský a dočasně i král polský.
( Wikiquote )

 • Citát č.5206 od Jan Lucemburský

 • Bez boha a krále českého, nesvede se boje žádného.

 • Podobné citáty
  • Johanka z Arku
   Hlas mi slíbil, že jakmile přijdu ke králi, přijme mě.
  • Není žádný golfový král. Nikdy nebyl, nikdy nebude. Golf je nejdemokratičtější hra na Zemi.
   Arnold Palmer
  • Éliphas Lévi
   Příroda neplodí ani otroků ani králů, všichni lidé se rodí proto, aby pracovali.
  • Nebylo pro mne možné nést těžkou váhu odpovědnosti a povinnosti krále, aniž bych měl pomoc a podporu ženy, kterou miluji.
   Edward VIII.
  • Jan Lucemburský
   Bez boha a krále českého, nesvede se boje žádného.
  • V Evropě je mnoho králů a jen málo z nich si zaslouží, aby nebyli svrhnutí.
   (1788, ve svých 19ti letech)
   Napoleon Bonaparte
  • Napoleon Bonaparte
   Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.
  • Přátelé mají mít přednost před králi.
   Marie Voltaire
  • Seneca
   Prvním uměním králů je umět nenávist snášet.
  • Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
   Neznámý autor