Jan Patočka
Jan Patočka
* 01. června 1907
† 13. března 1977

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.
( Wikipedia )

 • Citát č.4736 od Jan Patočka

 • Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.

 • Podobné citáty
  • Amit Kalantri
   Autorita není moc, je to odpovědnost.
  • Společnost odpovídá za osud kteréhokoliv jednotlivce.
   Josef Popper-Lynkeus
  • Milan Kundera
   Odpovědnost není myslitelná bez svobody.
  • Nevěřím v kolektivní vinu, ale věřím v kolektivní odpovědnost.
   Audrey Hepburn
  • Konrad Adenauer
   Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.
  • Odpovědnost je cena za velikost.
   Winston Churchill
  • Jan Patočka
   Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.
  • Všichni lidé v Koreji mi fandí jako bych byl zlatý medailista, nebo tak něco. Takže mám odpovědnost vůči své zemi.
   Psy
   Psy
  • Alan Rickman
   Talent je nehoda genů - a odpovědnost.
  • Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.
   Jan Amos Komenský
  • Napoleon Bonaparte
   Já jsem pánem, na mně je vina. Když poroučím, poslouchají mě, protože odpovědnost spočívá na mně
  • Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
   Chalíl Džibrán
  • Kemmons Wilson
   Úspěšný člověk si uvědomuje svou odpovědnost za sebemotivaci. Začíná u sebe, protože má klíč k vlastnímu zapalování.