Jan Patočka
Jan Patočka
* 01. června 1907
† 13. března 1977

Prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. c. byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století. Zabýval se fenomenologií, filosofií dějin, filosofickým dílem J. A. Komenského, T. G. Masaryka a E. Husserla, českou literaturou, uměním a kulturou. Patočkovo dílo a jeho osobnost výrazně ovlivnily soudobé české myšlení, zejména v kruzích nezávislé inteligence a disentu 60. až 80. let.
( Wikipedia )

 • Citát č.4137 od Jan Patočka

 • Čas je jednotná funkce očekávání, zpozorování a zadržování jsoucna.

 • Podobné citáty
  • Albert Einstein
   Prostor a čas tvoří podloží reality.
   Albert Einstein Smysl relativity
  • Čas rychle utíká; Náš život je křehký a dnes můžeme zemřít.
   Christopher Marlowe
  • Joan Peruga
   Plynutí času je vždy subjektivní a odvíjí se především od toho, co si člověk přeje.
   Joan Peruga Neviditelná republika
  • Smrt je ukrytá v hodinách.
   Giuseppe Gioachino Belli
  • Samuel Butler
   Čas je jediný opravdový očistec.
  • Volný čas je nejdůležitější část našeho života.
   Diderot
  • Olga Tokarczuk
   V nevědomosti existuje osvobození od času a smrti.
  • Čas je jedním z našich nejvzácnějších zdrojů.
   Charles Wheelan Odhalená ekonomie
   Charles Wheelan
  • Radka Denemarková
   Čas je nepoddajný jako olovo.
   Radka Denemarková Hodiny z olova
  • Chápali čas spíš jako symbol.
   Dmitrij Gluchovskij Metro 2033
   Dmitrij Gluchovskij
  • Tennessee Williams
   Hodiny jsou pošetilé.
   Tennessee Williams Tetovaná růže
  • Vánoce nejsou čas ani období, ale stav mysli.
   Calvin Coolidge
  • Elli H. Radingerová
   Příroda má svůj vlastní čas.
   Elli H. Radingerová Moudrost vlků
  • Pravda nemá žádný zvláštní čas. Jeho hodina je nyní-vždycky.
   Albert Schweitzer
  • Cesare Pavese
   Nic nezabíjí čas jako kniha.
  • Jsme pohlcováni časem nikoli proto, že žijeme v čase, ale proto, že věříme ve skutečnost času, a kvůli tomu zapomínáme na věčnost nebo jí opovrhujeme.
   Mircea Eliade Obrazy a symboly
   Mircea Eliade
  • Jean-Marie Adiaffi
   Krev, rodina, historie a čas jsou totožnost člověka.
  • Tvůj čas je omezen. Proto ho neztrácej tím, že budeš žít život někoho jiného.
   Steve Jobs
  • Giordano Bruno
   Čas je otec pravdy a porozumění je její matka.
  • Před mnoha lety jsme se dozvěděli, že bohatí mají peníze, ale chudí zase mají čas.
   Cesar Chavez