Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
* 16. února 1948

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.
( Wikipedia )

 • Citát č.3677 od Eckhart Tolle

 • Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.

 • Podobné citáty
  • Platón
   Rétorika je umění ovládat mysl lidí.
  • Skutečným účelem knih je uváznout mysl do vlastního myšlení.
   Christopher Morley
  • Philip K. Dick
   Hmota je tváří v tvář mysli pouhý plast.
  • Váš svět je živým vyjádřením toho, jak používáte svou mysl.
   Earl Nightingale
  • Ravi Shankar
   Mysl bez agitace je meditace. Mysl v přítomném okamžiku je meditace.
  • Moje mysl mi umožnila pochopit impotenci rozumu.
   Ryūnosuke Akutagawa
  • Calvin Coolidge
   Vánoce nejsou čas ani období, ale stav mysli.
  • Dům není domov, pokud neobsahuje jídlo a oheň pro mysl i tělo.
   Benjamin Franklin
  • Ayn Rand
   Síla a mysl jsou protiklady.
  • Ovládání mysli je základem ovládání vlastního života.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Audrey Hepburn
   Nikdy na sebe nemyslím jako na ikonu. Co je v myslích jiných lidí, není v mé mysli.
  • Slabá mysl plodí slabé činy.
   Robin S. Sharma Mnich, který prodal své ferrari
   Robin S. Sharma
  • Paul McKenna
   Nevědomá mysl pracuje pomocí asociací.
   Paul McKenna Svět hypnózy
  • Mysl pohybuje hmotou.
   Vergilius
  • Michel de Montaigne
   Věk otiskuje více vrásek v mysli než na tváři.
  • Mysl člověka je jako hodiny, které se neustále zpožďují.
   William Hazlitt
  • Aristotelés
   Zákon je mysl bez rozumu.
  • Nevěřte své mysli.
   Anthony Doerr Jsou světla, která nevidíme
   Anthony Doerr
  • Joanne Rowling
   Mysl má mnoho vrstev a je složitá...nebo aspoň většina myslí je taková.
  • Omezena mysl pohlcuje světlo.
   Amiris Tisamir