Lev Trockij
Lev Trockij
* 07. listopadu 1879
† 21. srpna 1940

Lev Davidovič Trockij, rodným jménem Lev Davidovič Bronštejn byl bolševický revolucionář a marxistický teoretik židovského původu.
( Wikipedia )

 • Citát č.3413 od Lev Trockij

 • SSSR se posune ve vší své velikosti k hranicím Německa právě ve chvíli, kdy bude třetí říše zatažena do boje za nové rozdělení světa.
  (21. července 1939)

 • Podobné citáty
  • Josef Mengele
   Na světě nemohou být dva inteligentní národy. Válku vyhrajeme, takže obstojí pouze árijská rasa.
  • Podnikáme něco, co v případě, že budeme mít úspěch, převrátí celý svět a osvobodí veškerou dělnickou třídu.
   J. Stalin
  • Josef Stalin
   Dějiny nás učí, že pokud chce nějaký stát bojovat proti jinému státu, který s ním přímo nesousedí, musí začít hledat hranice, přes než by se mohl dostat k hranicím státu, proti němuž si přeje bojovat.
   (Pravda, 5. brezna 1936)
  • Zřízení třinácti opevněných rajonu na Stalinově linii vyžadovalo titánské lidské úsilí a nesmírné náklady po dobu dvou prvních pětiletek.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   Trockij jako první na světě prohlédl Stalinovu hru, kterou nechápali ani představitelé Západu, ba zpočátku dokonce ani Hitler.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Jen jediná země – Sovětské Rusko – může v případě všeobecného konfliktu zvítězit.
   (19. listopadu 1937)
   A. Hitler
  • Josef Stalin
   Druhá imperialistická válka je naprosto nevyhnutelná a stejně tak nevyhnutelná je i účast Sovětského svazu na této válce.
   (1927)
  • O výstavbě Stalinovy linie nebyla veřejnost informována, zatímco o budování Maginotovy linie lidé věděli. Dlužno říci, že budování Stalinovy linie probíhalo za naprostého utajení.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Josef Stalin
   Vstoupíme do války, ale vstoupíme do ni jako poslední, abychom byli schopni vrhnout na misku vah závaží, které vše zvrátí.
  • Vše, co se vztahuje k počátku druhé světové války, je v Sovětském svazu skryto neproniknutelnými temnotami státního tajemství.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   Kromě ničení vlastní obranné linie se Stalin s nemenší péčí věnoval i boření bariéry neutrálních státu.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Jsme ujišťováni, že první neúspěchy Rudé armády jsou důsledkem její nedostatečné připravenosti na válku. Nesmysl!
   (O II.sv. válce)
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   Je-li válka matkou revoluce, pak musí být světová válka matkou světové revoluce.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Stalinova vojska se na polském území dopouštěla stejných zločinů a zvěrstev jako hitlerovci – dost možná ještě horších.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   Pokládám Hitlera za podlého a nízkého zločince. Vidím v něm kanibala v evropském měřítku. Avšak ze skutečnosti, že byl Hitler kanibalem, ještě nikterak neplyne, že Stalina můžeme pokládat za vegetariána.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Stalin zvítězil ve druhé světové válce již 23.srpna 1939, tedy ještě dříve, než do ní vstoupil Hitler.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   Deklarace o vytvoření SSSR nebyla ničím jiným než otevřeným a přímým vyhlášením války celému ostatnímu světu.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Mezi sovětskou Stalinovou linií a francouzskou Maginotovou linií existovala celá řada rozdílu. Stalinovu linii nebylo možno obejít, neboť její křídla se opírala do Baltského a Černého moře.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov
  • Viktor Suvorov
   V září 1939 se SSSR prohlásil za neutrální stát a v „předválečném období” se zmocnil území s více než 23 000 000 obyvatel.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
  • Při vší úctě k německé armádě je třeba uznat, že její nepřipravenost na válku nabývala rozměru vpravdě katastrofálních.
   Viktor Suvorov Všechno bylo jinak
   Viktor Suvorov