Franz Kafka
Franz Kafka
* 03. července 1883
† 03. června 1924

Franz Kafka, zřídka též František Kafka, byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu a jeden z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století.
( Wikiquote )

 • Citát č.2776 od Franz Kafka

 • Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá.

 • Podobné citáty
  • Albert Einstein
   Čistě logické myšlení nám nemůže dát žádnou znalost empirického světa; každá znalost reality začíná a končí se zkušeností.
  • Psychologie je v zajetí logiky příčiny a následků.
   Thomas Melle Svět v zádech
   Thomas Melle
  • Kurt Gödel
   Formule ϕ je pravdivá v teorii T, platí-li v každém modelu v teorie T.
   Kurt Gödel Gödelova věta o úplnosti
  • Věty logiky jsou tautologie.
   Ludwig Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus
   Ludwig Wittgenstein
  • Patricie Holečková
   Existuje ženská logika. Mužská nikoli.
  • Logika je zrcadlem myšlení, a nikoli naopak.
   Jean Piaget
  • James Redfield
   Nemůžeme dosáhnout pokroku, když budeme používat pouhou logiku.
  • Logika poezie nijak nemůže utrpět řečí. Může od ní všechno očekávat. Je zpěvem myšlenky, ale hudba ji leží při nohách.
   André Maurois
  • Rabíndranáth Thákur
   Logika je jako ostří nože, ruka krvácí, když se ho dotkne.
  • Logika může být k něčemu jen tehdy, jestliže ji ve správný okamžik odložíme.
   Umberto Eco
  • Descartes Rene
   Ačkoli logika obsa­huje vskutku mnoho pravidel velmi pravdivých a velmi dobrých, je mezi nimi přimíšeno tolik jiných buď škodlivých, nebo zbytečných.
  • Logika je základem jistoty veškerého poznání.
   Leonhard Euler
  • Francisco de Xaviero
   Ženská logika je vítězství pudu nad rozumem.
  • Logika, dialektika a rétorika patří k sobě, neboť vytvářejí celek techniky rozumu.
   Arthur Schopenhauer
  • Michail Botvinnik
   Šachy jsou uměním, které vyjadřuje vědu logiky.
  • Přijímám rozhodnutí založená na logice a skutečnosti.
   E.L. James
  • Erich Maria Remarque
   Muž nemá s ženami diskutovat. Vyjde z toho vždy jako poražený. Logika v jejich rukou je vosk.
  • Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.
   Arthur Conan Doyle
  • Franz Kafka
   Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá.
  • Logika je ďáblova děvka.
   Martin Luther