Miloš Maixner
Miloš Maixner
* 04. ledna 1873
† 05. května 1937

Miloš Maixner byl český překladatel, skaut, mystik a okultista.
( Wikisource )

 • Citát č.25682 od Miloš Maixner

 • O existenci telepathie není dnes více sporu.

 • Podobné citáty
  • Miloš Maixner
   O existenci telepathie není dnes více sporu.
   Miloš Maixner Praktická telepathie
  • Bylo by veta po společnosti, kdybys mohl každému číst jeho myšlénky na čele.
   František Vymazal
  • Miloš Maixner
   Telepathický děj nastává souzněním dvou ústrojů a zasažením duševního děje osoby jedné do myšlénkového mechanismu osoby druhé.
   Miloš Maixner Praktická telepathie
  • Jestliže nastane mezi dvěma lidmi telepathie, děje se v mozku toho, jenž chce zprávu odeslati, fysická změna. — Obdobná změna nastane hned na to v mozku druhého, jenž suggesci přijímá. Mezi oběma těmito hmotnými ději musí nutně býti řada hmotných příčin. Takováto řada fysických příčin může býti způsobena pomocí nějakého prostředí. Každým novým pokrokem v oboru duševědy se ukazuje, že chvění etheru je schopno vyvolati účinky na pohled zázračné, na př. přenos myšlének z dálky.
   William Crookes
  • James Redfield
   Telepatie je dokonale přirozená.
  • Existuje-li telepatie jako reálný jev, můžeme se i přes její nesnadnou prokazatelnost domnívat, že je to jev hodně častý.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud