Leo Babauta
Leo Babauta
* 30. dubna 1973

Leo Babauta je americký spisovatel.
( Wikipedia )

 • Citát č.21989 od Leo Babauta

 • Nadšení a změny jsou nakažlivé.

 • Podobné citáty
  • Leo Babauta
   Nadšení a změny jsou nakažlivé.
   Leo Babauta 52 změn
  • Tajemstvím génia je přenášet ducha dítěte do stáří, což znamená, že nikdy neztratíte nadšení.
   Aldous Huxley
  • Napoleon Hill
   Nadšení je nakažlivé a člověk, který jím plane a umí ho uplatňovat, je všude vítán.
  • Bez nadšení nemůže být člověk přesvědčivý.
   Napoleon Hill
  • Dexter Yager
   Nadšení je vlastnost, která se vyvažuje zlatem. Nadšení je zároveň nakažlivé.
  • Je velmi důležité dělat vše s nadšením, to nesmírně ozdobí život.
   (V dopise pro svoji neteř Mayu Bessarab; 1971)
   Lev Davidovič Landau
  • Jean Dutourd
   Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.
  • Milovat nutno bez nadšení, nechceme-li se dočkat zklamání.
   Bernard Le Bouvier De Fontenelle
  • Jan Werich
   Nadšení je nakažlivá věc a člověku je těžko mlčet, když kolem všechno jásá.