Antonín Sova
Antonín Sova
* 26. února 1864
† 16. srpna 1928

Antonín Sova byl český básník a prozaik, 1. ředitel Městské knihovny v Praze.
( Wikiquote )

 • Citát č.21723 od Antonín Sova

 • Nelze rozsvítit světel v ubohých lebkách davu.

 • Podobné citáty
  • Robert B. Cialdini
   Síla davu může být až ďábelsky silná.
   Robert B. Cialdini Zbraně vlivu
  • Lépe je velkému davu čelit četnými vchody než jejich počet zmenšovat.
   Jules Verne Paříž ve 20. století
   Jules Verne
  • Gustave Le Bon
   Není pochybnosti o tom, že dav je často zločinný, ale často je také hrdinský.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Nevzdělanec i vědec stávají se stejně neschopnými pozorování, jakmile jsou v davu.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Všechny davy jsou dráždivé a popudlivé, ale ve velmi rozdílné míře.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Pro jednotlivce v davu mizí pojem nemožnosti.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Jedinec je schopen ovládat své reflexy, kdežto dav nikoliv.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Dav je hříčkou všech vnějších podnětů, odráží jejich stálé obměny a proto je otrokem popudů, které přijímá.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Dav je veden téměř výhradně nevědomím.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Chce-li kdo davy strhnout, musí především na ně působit.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Davy dovedou myslit pouze v obrazných představách.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • U davů je osobní zájem velmi zřídka hlavním motivem činů, kdežto u osamoceného jedince je téměř jediným.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Hrdina, kterému dav tleská, je opravdu pro něj bohem.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Kdo ovládá umění působit na představivost davů, zná také umění jim vládnout.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Davy nikdy nežízní po pravdě; odvracejí se od skutečností, které se jim nelíbí a zbožňují raději klam, když je oslňuje.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Dát lidem trochu nadějí a iluzí, bez kterých nemohou žít, je smyslem existence bohů, hrdinů a básníků.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon
  • Gustave Le Bon
   Rozum ve skupinách nehraje žádnou úlohu.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
  • Nelze rozsvítit světel v ubohých lebkách davu.
   Antonín Sova Vybouřené smutky
   Antonín Sova
  • Harper Lee
   Dav vždycky sestává z lidí.
   Harper Lee Jako zabít ptáčka
  • Je velmi snadné vzbudit v duši davů pomíjivý názor, je však velmi obtížné vštípit jí trvalé přesvědčení.
   Gustave Le Bon Psychologie davu
   Gustave Le Bon