Alfred Binet
Alfred Binet
* 08. července 1857
† 18. října 1911

Alfred Binet byl francouzský psycholog a vynálezce prvního použitelného testu inteligence, základu dnešního IQ testu. Šlo o psychologa, který publikoval první moderní inteligenční test - Binet-Simonova inteligenční škála; v roce 1905.
( Wikipedia )

 • Citát č.10903 od Alfred Binet

 • Inteligence jednotlivce není fixní.

 • Podobné citáty
  • Jordan B. Peterson
   Věci, které předpovídají úspěšnost v práci jsou inteligence a svědomitost.
  • Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který bychom – kdyby ho dělal člověk – považovali za projev jeho inteligence.
   Marvin Minsky
  • Bill Gates
   Nemyslím si, že na lidské inteligenci je něco jedinečného.
  • Naše vláda je založena na inteligenci lidu.
   Andrew Jackson
  • Jean Piaget
   Inteligence je v podstatě soustavou živých a účinných operací.
  • Zvířata inteligenci nemají, ta lidská má tři složky.
   Edward Thorndike
  • Alfred Binet
   V inteligenci existuje základní schopnost, jejíž změna nebo nedostatek je nanejvýš důležitá pro praktický život: tato schopnost je soudnost.
  • Inteligence bez ambicí je jako pták bez křídel.
   Salvador Dalí
  • Saul Bellow
   Když je potřeba hluboké iluze, tak je třeba investovat mnoho inteligence do nevědomosti.
  • Inteligenci tvoří pyramida schopností.
   Philip E. Vernon
  • Alfred Binet
   Inteligence jednotlivce není fixní.
  • Genetika je jediným zdrojem inteligenčního potenciálu.
   Francis Galton
  • Wilhelm Wundt
   Vše je možné a nutné experimentálně ověřit - včetně inteligence.
  • Obecná inteligence se skládá z fluidní a krytalické.
   Raymond Cattell
  • David Wechsler
   Inteligence je schopnost jednat účelně, myslet racionálně a účinně se přizpůsobit prostředí.
  • Inteligence je schopnost přizpůsobit se změnám.
   Stephen Hawking
  • Anatole France
   Inteligentní ženy si vždycky berou blázny.
  • Být inteligentní pomáhá, ať už jsi čímkoliv.
   William Saroyan
  • Ernest Hemingway
   Štěstí u inteligentních lidí je nejvzácnější věc.
  • K inteligenci patří jen ten, kdo se trápí s opravdovostí svého vztahu k pravdě.
   Jan Patočka