Arabské přísloví

Arabská přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 82. Všechna přísloví.


Neučený nezná učeného, poněvadž nikdy nebyl učeným; avšak učený zná neučeného, poněvadž kdysi sám byl neučeným. Arabské přísloví
Ženě můžeš vždy natlouci, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví
Měj s přáteli raději strpení, než abys je ztratil. Arabské přísloví
Dům si postavil s věží a pes mu chcípá hlady. Arabské přísloví
Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně. Arabské přísloví
Nejdražší láska je poklad mezi lidmi. Arabské přísloví
Neříkej svému příteli to, co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel. Arabské přísloví
Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví
Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví
Vede-li tě zkuhrající havran, dojdeš k mršině. Arabské přísloví
Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabské přísloví
Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabské přísloví
Smrt je jediná spravedlnost. Arabské přísloví
Živý osel je lepší než mrtvý filozof. Arabské přísloví
Plod závisti je věčná únava pro srdce. Arabské přísloví
Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím. Arabské přísloví
Správné myšlenky bývají často v nesprávných rukách. Arabské přísloví
Nesplněné sliby způsobují bezdůvodná nepřátelství. Arabské přísloví
Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví
Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Arabské přísloví
Co oko nevidí, to srdce nebolí. Arabské přísloví
Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat. Arabské přísloví
Sláva patří prvnímu, i když následovníci to umí lépe. Arabské přísloví
Neházej všechno do jednoho pytle, nezdvihneš ho. Arabské přísloví
Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír. Arabské přísloví
Mlčení je zlato, proto někteří lidé chtějí nás soudit za to. Arabské přísloví
Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabské přísloví
Odstranit špatnou myšlenku z hlavy těla je těžší než odstranit nádor z těla. Arabské přísloví
Zaveď osla do Mekky, vrátí se ti zase osel. Arabské přísloví
Svěř ženě tajemství, ale nejdřív jí vyřízni jazyk. Arabské přísloví
Slunce vyjde, i když kohout nezakokrhá. Arabské přísloví
Manželství je jako obležená pevnost. Ti, kteří jsou venku, chtějí dovnitř a ti, kteří jsou uvnitř, chtějí ven. Arabské přísloví
Učení v mládí je moudrost ve stáří. Arabské přísloví
Srdce hloupého je v jeho jazyku a jazyk moudrého je v jeho srdci. Arabské přísloví
Muž je sloup stanu, žena je jeho plachta a děti jsou provázky. Arabské přísloví
Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabské přísloví
Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině. Arabské přísloví
Nejspolehlivější lék proti nemoci je nevšímat se jí a tvářit se, jako by nebyla. Arabské přísloví
Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí. Arabské přísloví
Oči, které plakaly, vidí lépe. Arabské přísloví
Dvě věci si náležitě neceníme, dokud je neztratíme: mládí a zdraví. Arabské přísloví
Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlování. Arabské přísloví
Když ses narodil, všichni se radovali a ty jsi plakal. Žij tak, aby až umřeš, všichni plakali a ty jsi byl šťastný. Arabské přísloví
Oběd bez ovoce je jako večírek bez hudby. Arabské přísloví
Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem. Arabské přísloví
Když si něco ze srdce přeješ, zjisti si nejdřív kolik štěstí to přineslo tomu, kdo už to má. Arabské přísloví
Jediná věc, která nezůstane nikdy skryta, je láska. Arabské přísloví
Kotel se vyzkouší na ohni, muž podle daného slova. Arabské přísloví
Být chudý a bez dluhů - to je největší bohatství. Arabské přísloví
Chceš-li přítele ztratit, půjč mu peníze! Arabské přísloví