Epikúros

Životopis Epikúros

* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

 • Epikúros se narodil roku 341 před naším letopočtem na egejském ostrově Samu a zemřel roku 270 před naším letopočtem v Athénách.

  Den jeho narozenin byl později oslavován v epikúrejské škole. Tento den připadal do měsíce gaméliónu. To znamená, že se podle gregoriánského kalendáře narodil přibližně v lednu. Jeho otec Neoklés byl athénským občanem. Jeho matka se jmenovala Chairestrata. Také měl tři bratry, kteří se také měli věnovat filozofii. Jmenovali se Neoklés, Aristobúlos a Chairedémos.

  Epikúros byl starověký řecký a prožitkový filozof, zakladatel a nejvýznamnější představitel epikúreismu. Ve své nauce vycházel z Démokritova atomismu.

  Za hlavní cíl svojí filozofie přikládal ten největší význam etice.

  Základy svého vzdělání nepochybně získal od svého otce, který také působil jako venkovský učitel. S filozofií se Epikúros seznámil u samského platónika Pamfila. Ve 14ti letech byl poslán do iónského města Teós studovat k Démokritovu žáku Nausifanovi. Zůstal zde 3 roky. Potom v 18ti letech nastoupil v Athénách do služby eféba (tj. dvouletá vojenská služba). Je nepravděpodobné, že by v jejím průběhu mohl pokračovat ve svém vzdělání. Po skončení vojenské služby se už na Samos nevrátil, protože v roce 322 před naším letopočtem Perdikkás nařídil chudým lidem opustit přidělenou půdu a vrátit ji původním vlastníkům. Proto Neoklés odešel do Kolofónu a za ním i 20ti letý Epikúros. Nuceným opuštěním těchto pozemků na Samu upadla rodina do značné nouze.

  Roku 306 před naším letopočtem Epikúros mezi Athénami a Peiraem koupil dům se zahradou, kde se svými žáky žil. Podle tohoto místa se také jmenovala Epikúrova škola "Zahrada".

  Epikúros osobně vedl skromný až náboženský život. V pozdějších letech byl pronásledován nemocemi, které mu jen přinášeli jen samé bolesti. Takto zemřel v roce 270 před naším letopočtem.