Marcus Tullius Cicero

Životopis Marcus Tullius Cicero

* 3. ledna 106 př. n.
† 7. prosince 43 př.

Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.
( Wikiquote )

 • Marcus Tullius Cicero se narodil 3.ledna roku 106 před naším letopočtem v Arpinu. Jeho rodina byla jezdeckého stavu a o politický život se nezajímala. Zemřel, když mu bylo 63 let, dne 7.prosince 43 před naším letopočtem v Římě. Byl to římský řečník, politik, spisovatel a filozof. Získal ocenění Otec vlasti.

  Jeho prvního vzdělání dostal v Arpinu. O něco později měl vzdělání v Římě. Studoval tam právo, filozofii a rétoriku. V době svých studií překládal z řeckého jazyka.

  Roku 79 před naším letopočtem začal být přede všemi řečník u soudu. V tomto stejném roce byl donucen opustit Řím ze zdravotních důvodů. Odjel do Řecka, kde se seznámil s řeckou filozofií. Později cestoval po Malé Asii a navštívil ostrov Rhodos. Na všech jeho cestách se stále vzdělával a cvičil v rétorice.

  V roce 77 před naším letopočtem se Cicero vrátil do Říma. V Římě se začal zajímat o obhajoby u soudu. Také se v Římě oženil s Terentií. Díky tomu, co Cicero dělal, získal velkou slávu. Roku 76 před naším letopočtem byl zvolem quaestorem na Sicílii. Po ukončení quaestoru se stal senátorem.

  Poté co porazil Catilinovo povstání, dal bez soudu popravit řadu jeho stoupenců. Roku 58 před naším letopočtem musel Cicero odejít do vyhnanství.

  Jenomže o rok později měl dovoleno vrátit se zpět do Říma. V Římě se snažil vystupovat na obranu republiky. Cicerův příklad statečného obránce republiky mělo v dějinách evropské civilizace neobvyklý význam.

  Později se začal věnovat výuce gramatiky a rétoriky a odešel ze svého veřejného života.

  Ještě před občanskou válkou se přidal na Pompeiovu stranu a po jeho porážce, odmítl vedení loďstva a omluvil se Caesarovi, se kterým se později vrátil do Říma. Od roku 47 před naším letopočtem se Cicero zajímal pouze o filozofii.

  Po tom, co Caesar zemřel, věřil Cicero v obrat republiky, ale byl z toho smutný, tak smutný, že opustil Řím.

  Cestou z Říma zaslechl nepravdivou zprávu. Na to ale přišel, až když se vrátil zpět do Říma. Nepravdivá zpráva se zakládala na Marcu Antoniu, který se podle této lži vzdal moci.
  Jakmile se Cicero vrátil, začal proti Antoniovi přede všemi vystupovat a přednesl 14 řečí proti Antoniovi, kde ho velmi drsně urážel.

  Z jeho projevů se jich úplně zachovalo 57, za ty nejlepší se považují projevy O zemědělském zákonu, Proti Catilinovi a Filipiky.

  Řada jeho spisů je psána formou rozhovoru, podle Platónových dialogů. Sloh i Cicerova latina se braly za vzor latinské prózy. Jeho spisy právně-politické se dnes berou jakou nejvýznamnější.

  ZAJÍMAVOST Z jeho díla O nejvyšším dobru a zlu pochází text, který používají grafici většinou jako výplň nebo "vatu".

  "Přátelství může být jen dobré." - Marcus Tullius Cicero